კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
 
1989 წლის 25-26 აგვისტოს, '''სოხუმში''' ჩატარებულ „კავკასიის მთიელ ხალხთა I ყრილობაზე“ დაარსდა „კავკასიის მთიელ ხალხთა ასამბლეა“. „კავკასიის მთიელ ხალხთა ასამბლეის“ გამხელილ მიზნებად დასახული იქნა უმთავრესად კულტურული-ავტონომიეური მიზნები - მაგრამ, საგულისხმო იყო და ეს არც გამორჩენია საქართველოს ეროვნულ ხელისუფლებას, რომ მისი შექმნით სსრკ იმპერიული ცენტრი ამზადებდა სტრუქტურას სულ სხვა დანიშნულებისათვის - პირველ რიგში საქართველოს წინააღმდეგ.
 
 
1991 წლის 1 ნოემბერს, სოხუმში, „კავკასიის მთიელ ხალხთა III ყრილობაზე“ რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ 14 კავკასიური ეთნოსის წარმომადგენლები გადაწყდა „კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის“ - როგორც პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა, რომელიც თავს აცხადებდა „სუვერენულ ეროვნულ-სახელმწიფო გაერთიანებად“ - იგი წარმოდგენილი იქნა როგორც კონფედერაციული სახელმწიფო - რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ არა იმ დროს არსებული რაიმე ავონომიებიადმინისტრატიულ-პოლიტიკური ავტონომიები, არამედ - კავკასიის ხალხები,„ხალხები“ ანუ ეთნოსები. კოფედრერაციის'''კონფედერაციის დედაქალაქად განოცხადდა სოხუმი''', ხოლო მეორე დედაქალაქად კი მახაჩკალა.
 
 
1,493

რედაქტირება