ცივილიზაცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

2) ისტორიულ-სტადიური, რომელიც, ამა თუ იმ კრიტერიუმზე დაყრდნობით, განარჩევს სხვადასხვა ტიპის ცივილიზაციებს: ზეპირ, წერილობით, წიგნისა და ეკრანის; კოსმოგენურ, ტექნოგენურსა და ანთროპოგენურს; ტრადიციულსა და თანამედროვეს; ევოლუციურსა და ინოვაციურ ცივილიზაციებს და სხვ. გვხვდება ისეთი ტერმინებიც, როგორიცაა „შუბის ცივილიზაცია“, „მშვილდ-ისრის ცივილიზაცია“ და ა.შ.
 
3) მსოფლიო-ისტორიული, რომლის თანახმად, ლოკალურ ცივილიზაციათა ურთიერთობისურთიერთობათა გარკვეულ საფეხურზე ჩნდება მსოფლიო ისტორიის ფენომენი. ამ ინტერპრეტაციის ფარგლებში თავსდება ცივილიზაციის გაგება როგორც კაცობრიობის ისტორიული განვითარების საფეხურისა, რომელიც მოსდევს ველურობისა და ბარბაროსობის საფეხურებს ([[ლოის ჰენრი მორგანი|ლ.ჰ.მორგანი]], [[ფრიდრიხ ენგელსი|ფ.ენგელსი]]); საკაცობრიო ცივილიზაციის სამი ტალღის (აგრარული, ინდუსტრიული და ინფორმაციული) კონცეფცია ([[უ. როსტოუ]], [[დ. ბელი]], [[ო. ტოფლერი]]); აგრეთვე კაცობრიობის ისტორიული განვითარების სქემები, შემუშავებული [[კარლ იასპერსი|კ. იასპერსისა]] და [[შუნტარო იტო|შ. იტოს]] მიერ.
 
== რა არის ცივილიზაცია? მისი კვლევა ==
ანონიმური მომხმარებელი