ქვიარი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
 
== ქვიარი, როგორც შეურაცხყოფა ==
იმ დროისთვის, როდესაც არტურ კონან დოილის ერთ-ერთი მოთხრობა „მეორე ლაქა“ გამოქვეყნდა, სიტყვამ მიიღო სექსუალური გადახრის მნიშვნელობის ელფერი, რომელიც გულისხმობდა ფემინურ მამაკაცებს, ქვიარს დამცირების მიზნით უწოდებდნენ მამაკაცს, რომელიც კავდებოდა პასიური ანალური ან ორალური სექსით სხვა მამაკაცთან და ასევე მათ, ვინც ამჟღავნებდა თავისი გენდერისთვის არა დამახასიათებელ არა ნორმატიულ ქცევებს.
 
უფრო ადრე ამ მნიშვნელობით ეს სიტყვა 1984 წელს ჯონ შოლტო დუგლასის წერილში ''ქუინს ბერის მე-9 მარკიზი'' გვხვდება. მე-20 საუკუნეში ტერმინი ამ დამამცირებელი მნიშვნელობით უკვე მყარად დამკვიდრდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში არა ნორმატიული სექსუალური ან გენდერული იდენტობების მქონე ადამიანები, მათ შორის ინგლისელი პოეტი რედკლიფ ჰოლი უპირატესობას ანიჭებდნენ ''ინვერსიულ'' იდენტობას. მე-20 საუკუნის შუა ხანებიდან ეს ტერმინი ამოვარდა ხმარებიდან და ადგილი დაუთმო ჰომოფილს, ის თავის მხრივ 1960-70 წლებში განიდევნა უფრო რადიკალური გეი-იდენტობით, რომელიც იმ დროს ტრანსდაგენდერულადტრანს და გენდერულად შეუსაბამო ადამიანებსაც გულისხმობდა.
 
== ტრანსფორმაცია ==
[[1980]] წლების დასაწყისიდან ქვიარი კარგავს შეურაცხმყოფელ მნიშვნელობას და [[LGBT]] ადამიანები მას თვითიდენტიფიცირებისთვის იყენებენ ნეიტრალურ ან პოზიტიურ ჭრილში. ერთ-ერთი პირველი მაგალითი [[LGBT]] საზოგადოების მიერ ქვიარის ასეთი გამოყენებისა იყო ორგანიზაცია Queer Nation, რომელიც [[1990]] წლის მარტში ჩამოყალიბდა. ამავე წლის ივლისში ნიუ-იორკის გეი აღლუმზე ის ავრცელებდა ანონიმურ ფლაერებს სათაურით '' ქუირებმა წაიკითხეთ ეს''. ფლაერის ერთ-ერთი მონაკვეთი ხსნიდა თუ რატომ აირჩია ორგანიზაციამ იარლიყი queer.
ქუირებმაქვიარებმა, უმეტესწილად კი ფერადკანიანებმა, დაიწყეს სიტყვა ქიურის„ქვიარის“ ხმარება საპასუხოდ იმ ცვლილებებისა, რომელიც გეი-საზოგადოებაში მოხდა კონსერვატიული ლიბერარლიზმისლიბერალიზმის მიმართ, რაც მოყვამოჰყვა The New Republic-ში ენდრიუ სალივანის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას გეი ქორწინებების კონსერვატიუულობისკონსერვატიულობის შესახებ.
 
ქუირს აქვს სოციო-პოლიტიკური მნიშვნელობაც და ხშირად მას უპირატესობას ანიჭებენ აქტივისტები, კერძოდ კი ისინი, ვინც კატეგორიულად უარყოფს ტრადიციულ გენდერულ იდენტობებს, ასევე სხვადასხვა სექსუალურ იდენტობებს, ჰეტეროსექსუალურსაც და ჰომოსექსუალურსაც, ქუირქვიარ საზოგადოება თავს დაჩაგრულად თვლის უფრო ფართო გეი/LGBT საზოგადოების პოლიტიკის ჰომონორმატიულობისგან. ქვიარი თავის ისტორიულ მნიშვნელობას ინარჩუნებს და რჩება ''ნორმალური საზოგადოების ფარგლებს გარეთ'' და შეიძლება განიმარტოს როგორც გენდერული და სექსუალური წესების რღვევა. ამ ტერმინს ამჯობინებენ თავისი არა ერთმნიშვნელიანობისარაერთმნიშვნელიანობის გამო, რაც აძლევს საშუალებას ქუირ-იდენტობის მქონე ადამიანებს თავი აარიდონ ზოგჯერ ზედმეტად მკაცრ საზღვრებს, რომლებთანაც ასოცირდება [[გეი]], [[ლესბოსელი]] და [[ტრანსგენდერი]] იდენტობები. ქვიარი არ არის [[LGBT]]-სსინონიმი, რადგანაც ის სპექტრი რომელსაც იგი მოიცავს მრავალფეროვანია. გარდა [[LGBT]] იდენტობის მქონეპირებისამქონე პირებისა ქვიარი შეიძლება ეწოდოს პანსექსუალებს, ინტერსექსუალებს, ასექსუალებს, ავტოსექსუალებს, გენდერქუირებსგენდერქვიარებს, ასევე გენდერულად ნორმატიულ ჰეტეროსექსუალებს, რომელთა სექსუალური აქტივობა არ ექვემდებარება ჰეტერო სექსუალურ დამკვიდრებულ ნორმებს. მაგ: პირები რომლებიც ბდსმ პრაქტიკას მიმართავენ ან პოლიამურულიპოლიამორული პირები. ზოგიერთი ადამიანისთვის ტერმინის არა სპეციფიურობასპეციფიკურობა განმათავისუფლებელია. ამრიგად ქვიარი უწევს წინააღმდეგობას როგორც ჰეტერონორმატიულობას ასევე ჰომო ნორმატიულობას და უარს ამბობს იდენტობის ტრადიციულ ესენციალისტურ პოლიტიკაზე.
 
სამეცნიერო წრეებში ტერმინი ქვიარი და მასთან დაკავშირებლიდაკავშირებული ზმნა queering მიუთითებს ლიტერატურის, აკადემიური დარგების, სხვა სოციალური და კულტურული ასპექტების შესწავლას არა ჰეტერონორმატიული და გენდერული კვლევების საპირისპირო პერსპექტივიდან. ქუირქვიარ კვლევა შეისწავლის საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალურ ორიენტაციასთან და გენდერის იდენტობასთან, აქცენტიხშირადაქცენტი ხშირად [[LGBT]] თემზე და კულტურაზე კეთდება.
 
ქუირქვიარ-თეორია არის პოსტ-სტრუქტურალისტური კრიტიკული თეორიის დარგი, რომელიც წარმოიშვა [[1990]]-იანების დასაწყისში ქიურქვიარ კვლევებისა და ქალთა შესახებ კვლევების საფუძველზე. ქუირ თეორეტიკოსები აკრიტიკებენ მეინსტრიმ გეი მოძრაობას, რადგანაც ისკის ავშირშიაკავშირშია ნეოლიბერალიზმთან და იმპერიალიზმთან, ასევე გეი-ტურიზმს, გეიდატრანსსამხედროინტეგრაციასგეი და ტრანს სამხედრო ინტეგრაციას, სახელმწიფოსდაეკლესიისმიერსანქციონირებულქორწინებებსმონოგამურიგეიწყვილებისთვისსახელმწიფოს და ეკლესიის მიერ სანქციონირებულ ქორწინებებს მონოგამიური გეი წყვილებისთვის. ფერადკანიანმა ქუირქვიარ თეორეტიკოსმა პუარმა შემოიტანა ტერმინი ჰომო ნაციონალიზმიჰომონაციონალიზმი, რომელიც ეხება ამერიკულ გეი თემში ნაციონალიზმის, თეთრი უპირატესობის და პატრიარქატის აღზევებას.
 
მსოფლიოში რამდენიმე [[ლგბტ]] სოციალური მოძრაობა იყენებს ტერმინ ქუირს„ქვიარს“, მაგ: ქუირქვიარ ახალგაზრდების ქსელი, დიდ ბრიტანეთში. არსებობს ქუირქვიარ კულტურის განხრები, ქუირქვიარ იდენტური შეხედულებების კომბინაციები სხვა შეხედულებებთან, მაგ: ქუირქორი, კულტურული და სოციალური მოძრაობა, რომელიც პანკ-DIY მოძრაობის განშტოებაა, მოიცავს მუსიკას, ლიტერატურას და კინოს. ტერმინი ქუირ„ქვიარ მიგრაციამიგრაცია“ აღნიშნავს [[LGBTQ]] ადამიანებს მთელს მსოფლიოში, რომლებმაც თავი დააღწიეს დისკრიმინაციას ან მკურნალობას მათ იორიენტაციისორიენტაციის ან გენდერული გამოხატვის გამო. ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა Iranian Railroad for Queer Refugees, ცდილობენ დაეხმარონ ასეთ დევნილებს.
 
ქვიარი სადავო ტერმინია. მრავალი ლგბტ და არა-ლგბტ ორგანიზაცია უარყოფს მის ხმარებას. ზოგი [[ლგბტ]] ადამიანი თვლის, რომ სიტყვა დამცინავი და შეურაცხმყოფელია, რადგან ინგლისურში ხშირად გამოიყენება როგორც სიძულვილის ენის ფორმა. სხვები კი სიტყვას პოლიტიკურ რადიკალიზმთან აასოცირებენასოცირებენ და ადანაშაულებენ მოძრაობას ლგბტ თემის დაყოფაში პოლიტიკური შეხედულების, კლასის, სქესის, ასაკის და მიხედვით. კამათს ტერმინის ირგვლივ ასევე იწვევს ის განხეთქილებაც, რომლის მიხედვითაც ლგბტ თემის ზოგი წარმომადგენელითავსწარმომადგენელი თავს ''ნორმალურად'' თვლის, სურს აღიქმებოდეს საზოგადოების ჩვეულებრივ, სრულყოფილ წევრად, ხოლო ზოგი კი თავსაღიქვამსთავს აღიქვამს განცალკევებულ, კონფრონტაციულ,ჩვეულებრივი საზოგადოების წესების მიღმა მყოფად.
 
==ლიტერატურა==