შრომის თავისუფლება: განსხვავება გადახედვებს შორის

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 23-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი:<ref>{{cite web|url=http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=eng |title=Universal Declaration of Human Rights : English |website=Ohchr.org |access-date=2016-02-03}}</ref>
{{ციტატა|ყველას აქვს შრომის, სამუშაოს თავისუფალ არჩევის , სამართლიანი და ხელსაყრელი სამუშაო პირობებისა და უმუშევრობისაგან დაცვის უფლება.}}
 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის ნაწილი III, მუხლი 6:<ref>{{cite web| title = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights| publisher = Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights| year = 1966| url = http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx}}</ref>
 
==სქოლიო==
{{სქოლიო}}