მორფემა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
'''მორფემა''' - მნიშვნელობის მქონე უმცირესი ენობრივი ერთეული. იგი პირველად განსაზღვრა ამერიკელმა ენათმეცნიერმა [[ლეონარდ ბლუმფილდი|ლეონარდ ბლუმფილდმა]] [[1933]] წელს. მორფემათა დაყოფა იძლევა [[ფონემა|ფონემებს]], რომლებიც მნიშვნელობის არმქონე, მინიმალური ბგერითი ელემენტებია.
 
== გრამატიული და ლექსიკური მორფემები ==
მორფემები იყოფა ფუძისეულ (ფუძე) და აფიქსალურ (აფიქსი) მორფემებად.
 
'''ფუძე''' არის სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობის მქონე ნაწილი. იგი წარმოადგენს სიტყვის აუცილებელ ელემენტს - არ არსებობს სიტყვა ფუძის გარეშე. ფუძისეულ მორფემებს სიტყვათა წარმოება შეუძლიათ როგორც აფიქსების თანხლებით ასევე დამოუკიდებლად.
 
'''აფიქსი '''არის სიტყვის დამხმარე ნაწილი, რომელიც უერთდება ფუძეს და გამოიყენება სიტყვათსაწარმოებლად და გრამატიკული მნიშვნელობის გამოსახატავად. აფიქსს არ შეუძლია დამიუკიდებლად სიტყვის წარმოება.
'''დაკავშირებულ მორფემას''' უწოდებენ ისე მორფემას, რომელიც არასოდეს წარმოდგება როგორც [[ლემა]] და ცალკე არ არსებობს. იგი ყოველთვს დაკავშირებულია ფუძისეულ მორფემასთან. ასეთებია, მაგ. ზმნის უღლებაში პირისა და რიცხვის გამომხატველი დაბოლოებები და სხვა სუფიქსები.
 
'''თავისუფალია მორფემა''', რომელიც ცალკე სიტყვას წარმოადგენს. მაგ. "მე"„მე“, "შენ"„შენ“, არტიკლები და ა.შ.
 
== დერივაციული და ფლექსიური მორფემები ==
ანონიმური მომხმარებელი