უსასრულო სასტუმროს პარადოქსი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
=== სასრული რაოდენობის ახალი სტუმრები ===
ვთქვათ ერთ ახალ სტუმარს სურს, რომ ოთახი აიღოს. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია, რომ სტუმარი, რომელიც პირველ ოთახშია, გადავიყვანოთ მეორეში, სტუმარი რომელიც მეორე ოთახშია გადავიყვანოთ მესამეში და ა. შ ანუ სტუმარი <math>n</math> - ურ ოთახში გადავა <math>(n + 1)</math> - ურ ოთახში. ამის შემდეგ პირველი ოთახი გათავისუფლდება და ახლად მოსულ სტუმარს შეგვეძლება იგი დავუთმოთ. ამ პროცესის გამეორებით ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი სასრული რაოდენობის ახალი სტუმარი დავამატოთ სასტუმროში.
 
=== უსასრულო რაოდენობის ახალი სტუმრები ===
ასევე შესაძლებელია თვლადი უსასრულო რაოდენობის სტუმრების დამატება: სტუმარი, რომელიც პირველ ოთახშია გადავა მეორეში, მეორე ოთახში მყოფი კი მეოთხეში გადავა და ა. შ ფორმალურად, <math>n</math> - ურ ოთახში მყოფი სტუმარი გადავა <math>2n</math>-ურ ოთახში და საბოლოოდ კენტი ნომრების მქონე ოთახები გათავისუფლდება.
 
== ანალიზი ==
უფრო ფორმალურად რომ განვიხილოთ, ნებისმიერი თვლადი უსასრულო სიმრავლისთვის არსებობს ბიექცია ამ სიმრავლესა და ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს შორის, ეს სიმრავლე ნატურალურ რიცხვებს რომ შეიცავდეს მაინც. მაგალითად, რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლე (მთელი რიცხვების შეფარდება) ქვესიმრავლედ შეიცავს ნატურალური რიცხვებს, მაგრამ უფრო დიდი არაა, რადგან იგი თვლადია: არსებობს ბიექცია მათ შორის.
 
== ლიტერატურა ==
==References==
{{Reflist|30em}}
*{{citation|last=Hilbert|first= David|year= 2013|title= David Hilbert’s Lectures on the Foundations of Arithmetics and Logic 1917-1933|editor-first= William |editor-last=Ewald|editor2-first= Wilfried |editor2-last=Sieg|place= Heidelberg|publisher= Springer-Verlag|isbn=978-3-540-20578-4 |doi=10.1007/978-3-540-69444-1}}
481

რედაქტირება