პოლიტიკა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
# საზოგადოებრივი იდეების ერთობლიობა და მისგან გამომდინარე მიზანმიმართული საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოებს, ხალხებს, ერებს, სოციალურ ჯგუფებს შორის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებასთან.
 
პოლიტიკას წარსულში განსაზღვრავდნენ სხვადასხვაგვარად, კერძოდ: (ა) როგორც ”სამეფო„სამეფო ხელოვნებას”ხელოვნებას“ ყველა სხვა ხელოვნების (ორატორული, სამხედრო, სასამართლო) სამართავად, (ბ) როგორც უნარს ”ყველა„ყველა მოქალაქის დაცვისა და მათ შორის უარესების უკეთესებად გარდაქმნისა”გარდაქმნისა“ ([[პლატონი]]), (გ) როგორც ცოდნას სამართლიანი და ბრძნული მმართველობის თაობაზე ([[მაკიაველი]]), (დ) როგორც კლასთა ინტერესების ბრძოლას ([[მარქსი]]).
 
== პოლიტიკა როგორც მეცნიერება ==
ანონიმური მომხმარებელი