გაეროს გენერალური ასამბლეა: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==ფუნქციები და უფლებამოსილება==
გენერალურ ასამბლეას აქვს უფლება წევრ სახელმწიფოებს მიაწოდოს რეკომენდაციები მის კომპეტენციაში არსებულ საერთაშორისო საკითხებზე. ასამბლეის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მითითებულ თემატიკებს შორის გახლავთ პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სოციალური და იურიდიული პრობლემატიკა -, რომელთა დაკავშირებითაც ასამბლეა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და მილიონობით ადამიანის ცხოვრებას ცვლის უკეთესობისაკენ.
 
გენერალურ ასამბლეას აქვს უფლება წევრ სახელმწიფოებს მიაწოდოს რეკომენდაციები მის კომპეტენციაში არსებულ საერთაშორისო საკითხებზე. ასამბლეის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მითითებულ თემატიკებს შორის გახლავთ პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სოციალური და იურიდიული პრობლემატიკა - რომელთა დაკავშირებითაც ასამბლეა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და მილიონობით ადამიანის ცხოვრებას ცვლის უკეთესობისაკენ.
ქარტიის თანახმად, გენერალური ასამბლეის ფუნქციები და უფლებამოსილება გახლავთ შემდეგი:
*დაამტკიცოს გაეროს ბიუჯეტი;
*აირჩიოს [[გაეროს უშიშროების საბჭოსსაბჭო]]ს არამუდმივი წევრი სახელმწიფოები; ასევე, აირჩიოს გაეროს სხვა საბჭოების და ორგანოების წევრები, ამასთანავე, უშიშროების საბჭოს რეკომენდაციების თანახმად -, დაამტკიცოს გაეროს გენერალური მდივანი;
*საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების, მათ შორის განიარაღების, უზრუნველყოფისათვის თანამშრომლობის ზოგადი პრინციპების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და გაცემა;
*საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების ნებისმიერი საკითხის განხილვა და მათზე რეკომენდაციების შემუშავება -, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც უთანხმოებას ან სიტუაციას თავად უშიშროების საბჭო განიხილავს;
*იმავე გამონაკლისის გათვალისწინებით -, ქარტიის ნებისმიერი სფეროს ან გაეროს სხვა ორგანოების უფლებამოსილებისა და ფუნქციების არეალში არსებული საკითხების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება;
*შესაბამისი მოკვლევის და რეკომენდაციების უზრუნველყოფა საერთაშორისო პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე; საერთაშორისო სამართლის განვითარებასა და კოდიფიცირებაზე; ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებაზე; ეკონომიკურ, სოციალურ, ჰუმანიტარულ, კულტურულ, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სფეროებში საერთაშორისო თანამშრომლობასთან მიმართებაში;
*ნებისმიერი ვითარების მშვიდობიანი გადაჭრის გზების ძიებაზე რეკომენდაციების გაცემა, რომელსაც შეუძლია ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობების შექმნა;
 
გენერალური ასამბლეის თითოეულ 193 წევრ სახელმწიფოს აქვს თითო ხმა. ხმის უფლებას ისინი იყენებენ მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებაში, როგორიც არის მშვიდობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, უშიშროების და ეკონომიკური და სოციალურ საკითხთა საბჭოს არჩევნები; საბიუჯეტო საკითხები საჭიროებენ წევრი სახელმწიფოების ხმათა ორ მესამედს, ხოლო სხვა საკითხები კი უბრალო უმრავლესობით წყდება.
 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხდა არაერთი მცდელობის უზრუნველყოფა გენერალურ ასამბლეაში კონსენსუსის დანერგვისათვის. გენერალური ასამბლეის თავმჯდომარეს შეუძლია დელეგაციებთან კონსულტაციების და მოლაპარაკებების გზით მოახდინოს რეზოლუციის შემოთავაზება და დამტკიცება ხმის მიცემის გარეშე.
 
==მდგრადი განვითარების მიზნები==