წმინდა გიორგის ორდენის კავალრების სია (საქართველო): განსხვავება გადახედვებს შორის

 
===მ===
* Мазнев, Георгий Иванович; полковник; 5 августа 1917
* Макарашвили, Илья Сокварелович; штабс-капитан; 23 декабря 1878
* Мамацев, Дмитрий Осипович; подполковник; 12 апреля 1878
* Мамацев, Константин Христофорович; полковник; № 9319; 17 октября 1854
* Мансурадзе, Георгий Александрович; полковник; 18 ноября 1917 (посмертно)
* Мансурадзе, Дмитрий Александрович; капитан; 17 октября 1915
* Мансурадзев, Иван Давидович; майор; № 9037; 30 декабря 1852
* Масхарашвили, Иван Несторович; поручик; 12 октября 1917 (посмертно)
* Махатадзе, Георгий Александрович (ротмистр); ротмистр; 19 марта 1917
* Мачабели, Давид Егорович; полковник; № 231 (191); 26 ноября 1773
* Мачабели, Иван Егорович; поручик; № 9307; 19 мая 1854
* Мачавариани, Давид Михайлович; полковник; 25 октября 1917
* Мачавариани, Дмитрий Петрович; поручик; 16 декабря 1877
* Мачавариани, Михаил Лукич (Сергеевич); штабс-капитан; 27 марта 1918
* Микеладзе, Алмасхан Отиевич; подполковник; 31 июля 1877
* Микеладзе, Дмитрий Отиевич; штабс-капитан; 2 апреля 1879
* Микеладзе, Ивлиан Хотович; полковник; 29 октября 1917
* Микеладзе, Симон Дмитриевич; подпоручик; № 10160; 8 сентября 1859
* Мгалоблишвили, Виктор Георгиевич; штабс-капитан; 15 марта 1917
* Мгебров, Владимир Авельевич; штабс-капитан; 21 августа 1917 (посмертно)
* Меликов, Иван Осипович; подполковник; № 4845; 25 декабря 1833
* Меликов, Леван Иванович; капитан; № 7371; 1 июля 1845
* Мкурнали, Александр Константинович; подпоручик; 27 января 1917
* Мусхелов, Дмитрий Иванович; полковник; 26 декабря 1877
* Мусхелов, Ефрем Соломонович; полковник; 13 февраля 1905
 
===ო===
===პ===