კარლსრუეს სამუსიკო უმაღლესი სკოლა: განსხვავება გადახედვებს შორის

== სპეციალობები და სპეციალური მიმართულებები ==
 
* სახელოვნებო სახელმწიფო პედაგოგიური სამსახური გიმნაზიებისთვის (მუსიკის საგანი სკოლაში)
* კომპოზიცია (დიპლომი)
* ხელოვნების ბაკალავრი / ხელოვნების მაგისტრი (ინსტრუმენტული მუსიკა, ვოკალი, დირიჟორი, ოპერა)
* ხელოვნების მაგისტრი საფორტეპიანო კამერული მუსიკა, ვოკალური გაფორმება, კორეპეტიცია ისტორიული კლავიშიანი ინსტრუმენტები
* ხელოვნების ბაკალავრი / ხელოვნების მაგისტრი მუსიკის ჟურნალისტიკა რადიოსა და მულტიმედიაში
* ხელოვნების ბაკალავრი (კულტურა, მედიატექნოლოგია კარლსრუეს უმაღლეს სკოლა – ტექნიკა და მეურნებასთან კოოპერაციაში.)
* ხელოვნების ბაკალავრი / ხელოვნების მაგისტრი მუსიკათმცოდნეობა / მუსიკის ინფორმატიკა
* სოლისტის ხელოვნება (გამოცდა)
სოლისტები
* განვრცობითი (დამატებითი სპეციალობა)
 
== ლიტერატურა ==