საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო: განსხვავება გადახედვებს შორის

* ''კუპრაშვილი ჰ.'' საქართველოს ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი. გაზ. “24 საათი”. # 254, 2004 წლის 26 ოქტომბერი.
* ''კუპრაშვილი ჰ.'' “მეფემ არ იცის თორემ...”. გაზ. “24 საათი”. # 142, 2004 წლის 17 ივნისი.
* ''Kuprashvili H. Sharashenidze T.'' Political Aspects of the Formation of the National Information System in Post-Communist Georgia. Politics, Ethics, and the Challenges to Democracy in 'New Independent States’. Council for Research in Values and Philosophy. Cultural Heritage and Contemporary Change Series IVA, Eas-tern and Central Europe, Volume 29. General Editor George F. McLean. Washington. 2005. P. 133-141. ISBN-13: 978-1-56518-224-0 (pbk.).
* ''Купрашвили Г.'' Некоторые аспекты информационно-аналитического обеспечения национальной безопасности. Кавказоведение. Российская академия наук, Институт язикознания. №8. Москва. 2005. С. 9-15
 
== რესურსები ინტერნეტში ==
278

რედაქტირება