ვიკიპედია:რჩეული სტატიები/წესები: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
 
== კენჭისყრის შედეგები ==
* რჩეული სტატიის კანდიდატი სტატია ინარჩუნებს კანდიდატის სტატუსს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
* რჩეულ სტატიად არჩეულად ითვლება სტატია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს დაგროვებული. შედეგების დათვლისას დადებითი ხმები იკრიბება, უარყოფითი ხმები აკლდება, ხოლო ნეიტრალური — მხედველობაში არ მიიღება.
* 30 დღის გასვლის შემდეგ, რჩეულ სტატიად არჩეულად ითვლება სტატია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს დაგროვებული. და ის უნდა ჩაიწეროს წლიურ გეგმაში. თუ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ორი სტატია აგროვებს ხმების თანაბარ რაოდენობას, გეგმაში სტატიები თავსდება ნომინირების ქრონოლოგიის მიხედვით. დასაშვებია კენჭისყრის შემაჯამებლის მიერ სტატიის განთავსება სტატიის თემასთან დაკავშრებულ თვეს (მაგ. სტატიის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე განთავსება მაისში), თუმცა ეს სავალდებულო არ არის. რჩეულ სტატიად არჩეულად ითვლება სტატია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს დაგროვებული. შედეგების დათვლისას დადებითი ხმები იკრიბება, უარყოფითი ხმები აკლდება, ხოლო ნეიტრალური — მხედველობაში არ მიიღება.
*2020 წლის ბოლომდე თვეში რჩეული შეიძლება გახდეს 1 სტატია, რომელიც თვის 1 რიცხვიდან ბოლო დღის ჩათვლით განთავსდება მთვარ გვერდზე, 2021 წლის 1 იანვრიდან კი თვეში ორი რჩეული სტატია აირჩევა.
* იმ შემთხვევაში, თუ ორ ან მეტ კანდიდატ სტატიას თანაბარი რაოდენობის ხმები აქვს, რჩეულ სტატიად უპირველესად აირჩევა ის, რომლის კენჭისყრაშიც უფრო ნაკლებმა მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნულის მიზანია ის, რომ ასეთ დროს რჩეული გახდეს ის სტატია, რომლის კენჭისყრაშიც კანსენსუსის შედარებით მაღალი ხარისხია და არა ის, რომლის შეფასებისასაც მომხმარებელთა გარკვეულმა ნაწილმა ნეიტრალური ან უარყოფითი ხმები დააფიქსირა.
* იმ შემთხვევაში, თუ ორ ან მეტ კანდიდატ სტატიას თანაბარი რაოდენობის ხმები აქვს და მათ კენჭისყრებშიც თანაბარი რაოდენობის მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა, რჩეულად უპირველესად აირჩევა ის სტატია, რომელიც ქრონოლოგიურად უფრო ადრე იქნა წამოყენებული კანდიდატად.