გენერალური გეგმა: განსხვავება გადახედვებს შორის

გავრცობა
(გავრცობა)
{{მუშავდება|[[User:Rastrelli F|<span style="color:#000000;font-family:Brush Script Std;font-size:13pt">Rastrelli</span>]] [[User Talk:Rastrelli F|<span style="color:#000000;font-family:Brush Script Std;font-size:13pt">F</span>]]|16:19, 21 მაისი 2020 (UTC)}}
 
{{მმ}}
'''გენერალური გეგმა''' (შემოკლებით '''''გენგეგმა''''',<ref group="შენიშვნა">არ უნდა ავურიოთ საქართველოს[[მიწის კანონმდებლობითნაკვეთის განსაზღვრულგეგმა|მიწის ქვედა ტაქსონომიური დონის იმავე სახელწოდების, მაგრამ შინაარსით ''მიწათსარგებლობისნაკვეთის გეგმაში''. იხ. ქვეთავი ''საქართველო'']].</ref> იგივე '''''მასტერ-პლანი''''' საერთაშორისო პრაქტიკაში<ref>[[#worldbank|''World Bank'']]: Master Planning.</ref><ref>[[#Bizet03|''Bernard Bizet, Ron van Oers. 2003'']].</ref>) — [[ქალაქთმშენებლობა|ქალაქთმშენებლობაში]] კონკრეტული ტერიტორიის ან დარგის განვითარების ამსახველი, გენერალიზებული დოკუმენტი, თანაბრად გამოიყენება როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში და წარმოადგენს [[სივრცითი დაგეგმვა|სივრცითი]] და/ან [[სტრატეგიული დაგეგმვა|სტრატეგიული]] [[დაგეგმვა|დაგეგმვის]] არაფორმალურ ინსტრუმენტს, რომელიც წინ უსწრებს სხვა ფორმალურ ინსტრუმენტებს (მაგ. [[მიწათსარგებლობის გეგმა|მიწათსარგებლობის გეგმებს]], დარგობრივ გეგმებს). თუმცა ზოგიერთი ქვეყნის [[სივრცითი მოწყობა|სივრცითი მოწყობის]] სისტემაში ([[რუსეთი]]; [[კალიფორნია]], [[აშშ]]) ''გენგეგმისგენგეგმaს'' უნიფიცირებულუნიფიცირებული ვარიანტსსახით ფორმალურ ინსტრუმენტადაც იყენებენ, ხოლო ზოგიერთ [[იურისდიქცია|იურისდიქციაში]] ამ სახელით ''მიწათსარგებლობის გეგმას'' მოიხსენიებენ<ref group="შენიშვნა">მაგ. 1. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ქვედა ტაქსონომიური დონის ქალაქთმშენებლობით გეგმას, რომელიც შინაარსით ''მიწათსარგებლობის გეგმაა'' და არა ''მასტერ-პლანი'', ეწოდება ''გენერალური გეგმა''. იხ. ქვეთავი ''საქართველო''. ([[#კოდექსი19|''კოდექსი'' 2019]]: ''მუხლი 37, პ. 1/ა და მუხლი 39.''); მაგ. 2. [[აშშ]]-ის [[შტატი|შტატ]] [[დელავერის შტატი|დელავერიში]] მასტერპლანი ეწოდება ''ლოკალურ მიწათსარგებლობის გეგმას'', რომელიც აზუსტებს და ავსებს ზემდგომი იერარქიის ''ყოვლისმომცველი გეგმის'' (ინგლ. ''comprehensive plan'') მოთხოვნებს და ეხმარება დაინტერესებულ პირებს მის იმპლემენტაციაში ([http://www.stateplanning.delaware.gov/publications/documents/master-plan-guide.pdf მასტერ-პლანის შემუშავების სახელმძღვანელო, შტატ დელავერიში]. შტატის დაგეგმვის კოორდინაციის ოფისი, სექტემბერი 2010.) </ref>. ''გენერალური გეგმა'' შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც [[ქალაქგეგმარება|ქალაქგეგმარებითი]] სტრატეგიების, ისე ცალკეული სამოქმედო წინადადებების გასავითარებლად.
 
''გენერალური გეგმა'' შესაძლებელია დამუშავდეს სივრცითი დაგეგმვის ყველა დონეზე. ქვეყნების უმეტესობაში ''გენგეგმის'' გამოხაზვის/შედგენის პროცედურები [[სამართლებრივი აქტი|სამართლებრივად განსაზღვრული]] არ არის, განსხვავებით ''მიწათსარგებლობის გეგმებისგან'', რომელთაც კონკრეტული სამართლებრივი შინაარსი გააჩნიათ და აქედან გამომდინარე — გამოხაზვის ერთგვაროვანი წესიც. სწორედ ამიტომ ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტების დამუშავების და/ან გამოხაზვის დროს ''გენგეგმის'' ფორმასა და შემადგენლობაში პირი შეზღუდული არ არის და ეს მთლიანად ქალაქგეგმარებით ამოცანებზეა დამოკიდებული. მსგავსად ამისა, თავისუფლად შეიძლება ''გენგეგმის'' განახლებაც.
 
==საქართველო==
* [[დეტალური დაგეგმარების პროექტი]]
* [[განაშენიანების პროექტი]]
 
== რესურსები ინტერნეტში ==
* {{cite book|url=https://www.academia.edu/31048281/Bernard_Bizet_and_Ron_van_Oers_compilation_and_editing_-_Stephen_Bond_-_Giorgio_Lombardi_-_Arthur_Pendersen_-_Alkiviades_Prepis_-_George_Shaishmelashvili_A_Heritage_and_Tourism_Master_Plan_for_Mtskheta_Georgia_UNESCO_and_UNDP_-_SPPD_Pilot_Project_Paris_2003_pp.124_20_plates |title=A Heritage & Tourism Master Plan for Mtskheta, Georgia |editor=Bernard Bizet, Ron van Oers |coauthors=Stephen Bond, Giorgio Lombardi, Arthur Pendersen, Alkiviades Prepis, George Shaishmelashvili |publisher=UNESCO & UNDP-SPPD |format=pdf |location=Paris |origyear=2003 |language=[[ინგლ.]] |ref=Bizet03}}}}
* {{cite web|url=https://urban-regeneration.worldbank.org/node/51 |title=Master Planning |work=[https://urban-regeneration.worldbank.org/survey Urban Regeneration Decision Tool] |publisher=The World Bank Group |date=2015 |language=[[ინგლ.]] |ref=worldbank}}
* {{cite web|url=http://www.masterplan-koeln.de/fileadmin/Content/PDF/Entwicklung_Masterplan_gesamt_komprimiert.pdf |title=STÄDTEBAULICHER MASTERPLAN INNENSTADT KÖLN |work=ქალაქთმშენებლობითი გენერალური გეგმა კიოლნ-ინენშტადტისთვის |publisher=[http://www.masterplan-koeln.de/ masterplan koeln] |date=2008 |language=[[გერმ.]] }}
* {{cite web|url=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/master-plan |title=master plan |work=Meaning of master plan in English from Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus |publisher= Cambridge University Press |language=[[ინგლ.]] }}
* {{cite web|url=https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=4 |title=საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი |work=საქართველოს კანონი 3213-რს |publisher=[[საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე]] |date=2018 |ref=კოდექსი19}}
 
==სქოლიო==
 
===წყაროები===
{{სქოლიო|2}}
 
{{ესკიზი}}