არშემდგარი სახელმწიფო: განსხვავება გადახედვებს შორის

(ახალი გვერდი: {{subst:L}} არშემდგარი სახელმწიფო — ქვეყანა, რომელშიც, კონფლიქტი|...)
 
 
==რესუსრსები ინტერნეტში==
*Susan E. Rice, Former Brooking Expert, (2003), [https://www.brookings.edu/research/the-new-national-security-strategy-focus-on-failed-states/ Susan E. Rice, Former Brooking Expert, (18/4/20202003)]
*[https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599615452 Third World Quarterly, (1996), Vol 17, No 3, pp 455-47]
 
*[https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/ Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2019]
*Third World Quarterly, (1996), Vol 17, No 3, pp 455-47 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599615452 (18/4/2020)
*Web archive of FUND FOR PEACE. [https://web.archive.org/web/20150104202014/http://ffp.statesindex.org/faq-06-state-fragility (18/4/2020)Web archive of FUND FOR PEACE]
 
*Global Policy Forum. [https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/failed-states.html (18/4/2020)Global Policy Forum]
*Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2019, https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/ (18/4/2020)
 
*Web archive of FUND FOR PEACE. https://web.archive.org/web/20150104202014/http://ffp.statesindex.org/faq-06-state-fragility (18/4/2020)
*Global Policy Forum. https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/failed-states.html (18/4/2020)
 
*PATRICK H.O’NEIL. Essentials of Comparative Politics. States. Pg:21-47.
*[https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/03/FragileStates.pdf Claire Mcloughlin. Topic Guide of Fragile States (2016) CAUSES AND CHARACTERISTICS OF FRAGILITY. pg:11-21.https://gsdrc.org/wp-*content/uploads/2016/03/FragileStates.pdf (18/4/2020)]
*Website of FUND FOR PEACE. [https://fundforpeace.org/who-we-are/ (18/4/2020)Website of FUND FOR PEACE]
 
*Web archive of FUND FOR PEACE. [https://web.archive.org/web/20160113011106/http://fsi.fundforpeace.org/indicators (18/4/2020)Web archive of FUND FOR PEACE]
*Website of FUND FOR PEACE. https://fundforpeace.org/who-we-are/ (18/4/2020)
*Pritchett, Lant; Woolcock, Michael; Andrews, Matt (January 2013). "Looking Like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for *Implementation".pg.1-18. https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-*papers/239_PritchettWoolcockAndrews_Looking_like_a_state_final.pdf (18/4/2020)
 
*[https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691010731/strong-societies-and-weak-states Migdal, Joel S. (1988). Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton University Press.] *https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691010731/strong-societies-and-weak-states (18/4/2020)
*Web archive of FUND FOR PEACE. https://web.archive.org/web/20160113011106/http://fsi.fundforpeace.org/indicators (18/4/2020)
* http://www.gsdrc.org/docs/open/con86.pdf Claire Mcloughlin. TOPIC GUIDE ON FRAGILE STATES. The Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC). pg:16-18. *http://www.gsdrc.org/docs/open/con86.pdf (18/4/2020)]
 
*[https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/07388940802397400?rss=1 Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences. Zaryab Iqbal and Harvey Starr. First Published December 1, 2008. *https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/07388940802397400?rss=1 (18/4/2020)]
*Pritchett, Lant; Woolcock, Michael; Andrews, Matt (January 2013). "Looking Like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for *Implementation".pg.1-18. https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-*papers/239_PritchettWoolcockAndrews_Looking_like_a_state_final.pdf (18/4/2020)
*[http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_4_ang.pdf Living in the Wrong Neighbourhood: State Failure and its Implications for Neighbouring Countries. Alberto Fernández Gibaja. ICIP WORKING PAPERS:2010/04. *http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_4_ang.pdf (18/4/2020)]
 
*[https://web.archive.org/web/20100611133245/http://www.politicalscience.uncc.edu/jpiazza/Terrorism%20and%20Failed%20States%20ISQ%202008.pdf James A. Piazza, Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?, International Studies Quarterly (2008) 52, 469–488]
*Migdal, Joel S. (1988). Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton University Press. *https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691010731/strong-societies-and-weak-states (18/4/2020)
 
*Andrews, Matt; Pritchett, Lant; Woolcock, Michael (November 2013). "Escaping Capability Traps Through Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA)". World *Development. 51: 234–244. https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/faculty-working-*papers/240_Andrews,+Pritchett,+Woolcock_BeyondCapabilityTraps_PDIA_FINAL.pdf (18/4/2020)
 
*Claire Mcloughlin. TOPIC GUIDE ON FRAGILE STATES. The Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC). pg:16-18. *http://www.gsdrc.org/docs/open/con86.pdf (18/4/2020)
*Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences. Zaryab Iqbal and Harvey Starr. First Published December 1, 2008. *https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/07388940802397400?rss=1 (18/4/2020)
 
*Living in the Wrong Neighbourhood: State Failure and its Implications for Neighbouring Countries. Alberto Fernández Gibaja. ICIP WORKING PAPERS:2010/04. *http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_4_ang.pdf (18/4/2020)
 
*Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences, Conflict Management and Peace Science, vol. 25, no. 4, 315-331. Zaryab Iqbal and Harvey Starr. First *Published December 1, 2008. https://gsdrc.org/document-library/bad-neighbors-failed-states-and-their-consequences/ (18/4/2020)
*Living in the Wrong Neighbourhood: State Failure and its Implications for Neighbouring Countries. Alberto Fernández Gibaja. ICIP WORKING PAPERS:2010/04. *4.3 Within-country Analysis: The Impl ications of Liberia’s Fai lure on its Neighbours, pg25-26. *http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_4_ang.pdf (18/4/2020)
 
*James A. Piazza, Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?, International Studies Quarterly (2008) 52, 469–488, *https://web.archive.org/web/20100611133245/http://www.politicalscience.uncc.edu/jpiazza/Terrorism%20and%20Failed%20States%20ISQ%202008.pdf (18/4/2020)
 
*Bruce Zagaris, Revisiting Novel Approaches to Combating the Financing of Crime: A Brave New World Revisited. Villanova Law Review. Volume 50. Issue 3 *(2005), p.509. https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1210&context=vlr (18/4/2020)
 
*Freedman, Lawrence, ed. 2002. Superterrorism: Policy responses. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
*Howard, T., 2010. Failed states and the spread of terrorism in Sub-Saharan Africa. Studies in Conflict & Terrorism, 33(11), pp.960-988.
*[https://www.nber.org/papers/w10859.pdf Abadie, Alberto (2005). "Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism" (PDF). American Economic Review. 95 (4): 50–56. *https://www.nber.org/papers/w10859.pdf (ბოლო ნახვა: 18/4/2020)]
 
*Global Policy Forum, Failed States, [https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/failed-states.html (ბოლოGlobal ნახვა:Policy 18/4/2020)Forum, Failed States]
*Abadie, Alberto (2005). "Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism" (PDF). American Economic Review. 95 (4): 50–56. *https://www.nber.org/papers/w10859.pdf (ბოლო ნახვა: 18/4/2020)
*[https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/2010_confronting_poverty.pdf Graff, C., 2010. Poverty, Development and Violent Extremism in Weak States. Confronting Poverty: Weak States and US National Security, pp.42-89. *https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/2010_confronting_poverty.pdf (18/4/2020)]
*Global Policy Forum, Failed States, https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/failed-states.html (ბოლო ნახვა: 18/4/2020)
*[https://www.radiotavisupleba.ge/a/1558894.html სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლება, ჟურნალი “Foreign Policy” ”არშემდგარი სახელმწიფოების” შესახებ ყოველწლიურ ჩამონათვალში საქართველოს 56-ე ადგილს აკუთვნებს. https://www.radiotavisupleba.ge/a/1558894.html (18/4/2020)]
 
*[https://fundforpeace.org/2013/06/24/failed-states-index-2013-the-book/ Website of FUND FOR PEACE, Failed state index 2013]
*Graff, C., 2010. Poverty, Development and Violent Extremism in Weak States. Confronting Poverty: Weak States and US National Security, pp.42-89. *https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/2010_confronting_poverty.pdf (18/4/2020)
*Website of FUND FOR PEACE, Failed state index 2014, [https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/ (18/4/2020)Website of FUND FOR PEACE, Failed state index 2014]
*სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლება, ჟურნალი “Foreign Policy” ”არშემდგარი სახელმწიფოების” შესახებ ყოველწლიურ ჩამონათვალში საქართველოს 56-ე ადგილს აკუთვნებს. https://www.radiotavisupleba.ge/a/1558894.html (18/4/2020)
*Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2015, [https://fundforpeace.org/2015/06/17/fragile-states-index-2015-the-book/ (18/4/2020)Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2015]
 
*Website of FUND FOR PEACE, Failed state index 2013, [https://fundforpeace.org/20132016/06/2427/failedfragile-states-index-20132016-the-book/ (18/4/2020)Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2016]
*Fragile state index 2017, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/951171705-Fragile-States-Index-Annual-Report-2017.pdf (18/4/2020)Fragile state index 2017]
 
*Fragile state index 2018, [https://issuu.com/fundforpeace/docs/951181805-fragile-states-index-annu (18/4/2020)Fragile state index 2018]
*Website of FUND FOR PEACE, Failed state index 2014, https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-the-book/ (18/4/2020)
*[https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/ Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2019]
 
*[https://www.nytimes.com/2011/08/16/opinion/the-phantom-menace.html The Phantom Menace. DANIEL L. BYMAN and CHARLES KING]
*Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2015, https://fundforpeace.org/2015/06/17/fragile-states-index-2015-the-book/ (18/4/2020)
 
*Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2016, https://fundforpeace.org/2016/06/27/fragile-states-index-2016-the-book/ (18/4/2020)
 
*Fragile state index 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/951171705-Fragile-States-Index-Annual-Report-2017.pdf (18/4/2020)
*Fragile state index 2018, https://issuu.com/fundforpeace/docs/951181805-fragile-states-index-annu (18/4/2020)
 
*Website of FUND FOR PEACE, Fragile state index 2019, https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/ (18/4/2020)
 
*The Phantom Menace. DANIEL L. BYMAN and CHARLES KING. https://www.nytimes.com/2011/08/16/opinion/the-phantom-menace.html (18/4/2020)
277

რედაქტირება