ადგილის გეგმა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(გავრცობა)
 
# [[აეროფოტოგადაღება|აეროფოტოსურათების]] გაზომვა, რასაც [[ფოტოგრამმეტრია]] ეწოდება.
 
გამომდინარე დანიშნულებიდან, ''ადგილის გეგმას'' სხვადასხვა მასშტაბი გააჩნია: დაწყებული 1:1000 - 1:5000 ჩათვლით. უფრო მსხვილმასშტაბიანი გეგმები (მ < 1:500), როგორც წესი გამოიყენება სამშენებლო პროექტებში (მაგ. მშენებლობის [[სანებართვო დოკუმენტაცია|სანებართვო დოკუმენტაციაში]] [[საქართველო]]ში <ref>{{cite web|url=https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=4 |title=საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი |work=საქართველოს კანონი 3213-რს |publisher=[[საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე]] |date=2018 |accessdate=17.05.2020}}</ref>). მათ ეწოდებათ [[მიწის ნაკვეთის გეგმა]].<ref>{{cite web|url=https://matsne.gov.ge/ka/document/downloadview/4578072/?publication=0/ge/pdf |title=მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესი და პირობები |work=საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255 |publisher=[[საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე]] |date=2019 |accessdate=17.05.2020}}</ref> 1:5000 მასშტაბი წარმოადგენს გარდამავალ შეფარდებას „საყრდენი რუკისკენ“ (''Grundkarte'' [[გერმანია]]ში) ან საბაზისო რუკისკენ (საქართველოში, ''Basiskarte'' [[ავსტრია]]ში), რომელიც მთლიანად ფოტოგრამმეტრულად მიიღება. უფრო წვრილმასშტაბში კი (1:10,000 ან 1: 25,000) გეგმა მოიხსენიება როგორც [[ტოპოგრაფიული რუკა]].
პირობები |work=საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255 |publisher=[[საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე]] |date=2019 |accessdate=17.05.2020}}</ref> 1:5000 მასშტაბი წარმოადგენს გარდამავალ შეფარდებას „საყრდენი რუკისკენ“ (''Grundkarte'' [[გერმანია]]ში) ან საბაზისო რუკისკენ (საქართველოში, ''Basiskarte'' [[ავსტრია]]ში), რომელიც მთლიანად ფოტოგრამმეტრულად მიიღება. უფრო წვრილმასშტაბში კი (1:10,000 ან 1: 25,000) გეგმა მოიხსენიება როგორც [[ტოპოგრაფიული რუკა]].
 
==იხილეთ აგრეთვე==