სეპარატიზმი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==გენდერული სეპარატიზმი==
გენდერისა და სეპარატიზმის ურთიერთკავშირი კომპლექსური საკითხია და მეტ კვლევას საჭიროებს. სეპარატისტული ფემინიზმი არის ქალთა არჩევანი განცალკევდნენ, მათი აზრით, ჩამოყალიბებული მამაკაცური ინსტიტუტებიდან, სადაც დომინირებენ მხოლოდ მამაკაცები და ისინი განსაზღვრავენ ურთიერთობებს, როლებს და აქტივობებს. ლესბოსელური სეპარატიზმი ადვოკატირებს [[ლესბიანიზმი]], როგორც ფემინიზმის ლოგიკურ შედეგს. ზოგიერთი ფემინისტი სეპარატისტი და ზოგიერთი ლესბოსელი სეპარატისტი ირჩევს იცხოვროს განცალკებით საერთაშორისო საზოგადოებისგან, კოოპერატივებისაგან ან მიწათა გაერთიანებებისგან. კუირული ნაციონალიზმი (ან "გეი„გეი სეპარატიზმისეპარატიზმი“) ხასიათდება სხვა სოციალური ჯგუფებისგან განცალკევებით.
 
საერთო ტერმინები:
* ანქესია
* ავტორიტარიზმი (პოლიტიკური დოქტრინა)
* ეთნიკური ნაციონალიზმი
* ეთნიკური უმცირესობები
* ეთნოცენტრიზმი
* იდენტობის პოლიტიკა
* ინტერსექციონალურობა
* იდენტობა
* ლინგვისტური სეპარატიზმი
* მიკრონაცია
* სამხედრო ოკუპაცია
* მულტიკულტურალიზმი
* უმცირესობათა ჯგუფი
* ერი
* პოლარიზაცია
* დაყოფა
* დევნილი
* გამოყოფა (სეცესია)
* სახელმწიფოს გარეშე
* ერებისა და ხალხთა ორგანზიცია, რომლებსაც არ გააჩნიათ წარმომადგენლობა
 
== იხილეთ აგრეთვე ==