ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==რეკომენდაციული==
<!---{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR= მიუთითეთ რეესტრისთვის მისანიჭებელი ნომერი|სახელწოდება=მიუთითეთ ინიციატივის სახელწოდება|ინიციატორი= მომხმარებელი |წესი= ბმული წესზე, რომელიც ჩასწორდა - თუ არის|განხილვის ბმული=აუცილებლად მიუთითეთ განხილვის ბმული|განთავსების თარიღი=როდის გაკეთდა რეესტრის ჩანაწერი|რეესტრის ჩანაწერის ავტორი=მომხმარებელი, ვინც შეიტანა რეესტრში|შინაარსი=ინიციატივის შნაარსი| გამონაკლისი=გამონაკლისი - თუ არის}}
 
ცარიელი:
 
{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR= |სახელწოდება= |ინიციატორი= |წესი= |განხილვის ბმული= |განთავსების თარიღი= |რეესტრის ჩანაწერის ავტორი= |შინაარსი= | გამონაკლისი= }}
--->
{| class="wikitable"
|-
ვიკიპედიის სტატიის პირველი წინადადება, რომელიც სტატიის თემის მოკლედ და ნათლად ჩამოყალიბებულ დეფინიციას უნდა წარმოადგენდეს, უშემასმენლოა (არ გამოიყენება სიტყვები: არის, იყო, იქნება...). შემასმენლის მოვალეობას აქ ტირე ასრულებს (—). პირველი სიტყვა, რომელიც მეტწილად მუქი შრიფტითაა მოცემული, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, სტატიის სათაურს შეესაბამება. პირველ წინადადებას, როგორც წესი ამგვარი ფორმა აქვს: '''სტატიის თემა''' — სტატიის თემის მოკლე დეფინიცია. | გამონაკლისი= ზოგ შემთხვევაში საჭირო ხდება, რომ სტატიის პირველი მუქი შრიფტით დაწერილი სიტყვა/ები სრულად არ შეესაბამებოდეს სტატიის სათაურს. ეს ძირითადად მაშინ ხდება, როდესაც სტატიის სათაურში ფრჩხილებია გამოყენებული. მაგალითად ასეა სტატიაში „თბილისი (ცთომილი)“
}}
{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR=R2 |სახელწოდება=მამის სახელის მითითება |ინიციატორი= [[user:Zangala|Zangala]] |წესი= - |განხილვის ბმული= [[ვიკიპედია:ფორუმი/წინადადებები/არქივები/13#კვლავ_მამის_სახელების_შესახებ|კვლავ_მამის_სახელების_შესახებ]] |განთავსების თარიღი=23 იანვარი 2020 |რეესტრის ჩანაწერის ავტორი=[[user:Melberg|Melberg]] |შინაარსი= სტატიის შესავალში მამის სახელი არ ეთითება.| გამონაკლისი=გადაუჭრელი ან ენციკლოპედიური მნიშვნელობიდან გამომდინარე მამის სახელის მითითების საჭიროება. }}
|}