ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR=2 |სახელწოდება= გადამისამართებები არასწორი სათაურებიდან|ინიციატორი=- |წესი=- |განხილვის ბმული= [[ვიკიპედია:ყავახანა/2010/5#კენჭისყრა გადამისამართების შესახებ|4 ოქტომბერი 2010 — 8 ოქტომბერი 2010]] |განთავსების თარიღი= 8 ოქტომბერი 2010|რეესტრის ჩანაწერის ავტორი= -|შინაარსი= არასწორი სათაურიდან სწორზე გადამისამართება კეთდება მაშინ, როდესაც ხალხში გავრცელებულია არასწორი ფორმაც. მაგალითად <br />[[სტამბული]] → [[სტამბოლი]]| გამონაკლისი= -}}
{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR=3 |სახელწოდება= იოტიზაცია; არქაული ასოები; დამატებითი ასოები|ინიციატორი= -|წესი= -|განხილვის ბმული= [[ვიკიპედია:ყავახანა/2008 07-12#ჲოტიზაცია|17 ოქტომბერი 2008 — 18 ოქტომბერი 2008]] |განთავსების თარიღი=18 ოქტომბერი 2008 |რეესტრის ჩანაწერის ავტორი= -|შინაარსი= ძველი ქართული, მოძველებული ასოების (ჱ, ჲ, ჳ, ჴ, ჵ), ასევე დამატებითი ქართული ასო–ნიშნების (ჷ, ჸ, ჹ, ჺ, ჻) გამოყენება დაუშვებელია სტატიის სათაურში. ეს წესი მოქმედებს მაშინაც, როდესაც სტატია ეხება ძველ ქართულ ძეგლსა თუ მოვლენას; ამ შემთხვევაში სტატიის სათაური უნდა იყოს თანამედროვე ქართული ენით დაწერილი და არა ორიგინალში (ძველი ქართული ენა); ორიგინალური დასახელებიდან საჭიროა გადამისამართება. მაგალითად <br />[[წამებაჲ წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაჲ]] → [[შუშანიკის წამება]]| გამონაკლისი= არქაული თუ დამატებითი ასოების გამოყენება მხოლოდ ტრანსკრიფციის სახით შესაძლებელია სტატიის ტექსტში, სასურველია განხილვის გვერდზე განხილვის შემდეგ. ასევე სტატიებში, რომლებიც თვითონ ამ ასოებს ეხება: [[ჱ]], [[ჲ]], [[ჳ]], [[ჴ]], [[ჵ]]... მათი გამოყენება დასაშვებია ასევე, თუ თანამედროვე ქართულ სახელთან ერთად საჭირო ხდება ძველქართული დასახელების მითითებაც (მაგალითად [[შუშანიკის წამება]]) }}
{{ვიკიპედია:ფორუმი/რეესტრი/ბლოკი|FR=4 |სახელწოდება= ფრჩხილების გამოყენების შესახებ|ინიციატორი=- |წესი= -|განხილვის ბმული=[[ვიკიპედია:ყავახანა/2010/6#უაზრო ფრჩხილები|14 დეკემბერი 2010 — 16 დეკემბერი 2010]] |განთავსების თარიღი=16 დეკემბერი 2010 |რეესტრის ჩანაწერის ავტორი= |შინაარსი= ვიკიპედიის სათაურებში ფრჩხილები გამოიყენება:
# იმ შემთხვევაში, თუკი სტატია ეხება ერთნაირი დასახელების მქონე მოვლენათაგან რომელიმეს. მათ განსასხვავებლად მიეთითება წელი (თარიღი) ფრჩხილებში. მაგალითად: [[რუსეთ-საქართველოს ომი (2008)]] და [[რუსეთ-საქართველოს ომი (1921)]]. <small>(თარიღის ფრჩხილებით მითითებასთან დაკავშირებით არსებობს გამონაკლისიც, რომელიც ყავახანაში კენჭისყრით მივიღეთ. იხ. [[მომხმარებელი:Dawid Deutschland/ვიკიპედიის დადგენილებები|ვიკიპედიის დადგენილება N1, გამონაკლისი შემთხვევა]])</small>
# იმ შემთხვევაში, თუკი სტატია ეხება ერთნაირი დასახელების მქონეთაგან ერთ–ერთ საგანსა თუ მოვლენას. მაგალითად: [[რუსთავი (მწვერვალი)]], [[რუსთავი (სასტუმრო)]], [[რუსთავი (ანსამბლი)]]. თუკი ამ მნიშვნელობებში არ არსებობს იერარქია და ყველა მათგანი პირველადია (თანაბარმნიშვნელოვანია), თავისუფალ (უფრჩხილო) გვერდზე იქმნება მრავალმნიშვნელობის გვერდი; იერარქიის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ტერმინის პირველად მნიშვნელობას (ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ქალქი [[რუსთავი]] – პირველადია, ხოლო ყველა დანარჩენი მისგან ნაწარმოები) და თავისუფალი გვერდი (უფრჩხილო გვერდი) ეთმობა მას. ამ შემთხვევაში მრავალმნიშვნელობის გვერდი იქმნება ამგვარი სტრუქტურით: ''ტერმინი (მრავალმნიშვნელოვანი)''.
# ერთსა და იმავე სახელმწიფოში ერთნაირი დასახელების მქონე დასახლებების არსებობის შემთხვევაში ფრჩხილებში ეთითება მუნიციპალიტეტი (ტერიტორიული მოწყობის შესაბამისად: რეგიონი, პროვინცია, რაიონი...). თუკი სოფელი თავისი სახელწოდებით ერთადერთია, მუნიციპალიტეტის მითითება საჭირო არაა.
# სხვადასხვა სახელმწიფოში ერთნაირი დასახელების ქალაქების, სხვა დასახლებების ან რეგიონების არსებობის შემთხვევაში ფრჩხილებში ეთითება ქვეყანა.| გამონაკლისი= '''ფრჩხილები არ გამოიყენება:'''
# თუკი შესაძლებელია მათი თავიდან აცილება ქვემოთ ჩამოთვლილი გზებით:
::'''ა)''' ნათესაობითი ბრუნვის ფორმით; მაგალითად: [[პალიასტომის ტბა]] (და არა [[პალიასტომი (ტბა)]]). ეს წესი ეხება რეგიონებსაც; მაგალითად [[იმერეთის მხარე]] და არა [[იმერეთი (მხარე)]]. თუმცა ამგვარი მიდგომა ყოველთვის არ გამოდგება — მაგალითად, არ შეიძლება იყოს [[სუფსა (მდინარე)|სუფსის მდინარე]], საჭიროა [[სუფსა (მდინარე)]]. თითოეულ ამგვარ შემთხვევაში საჭიროა წინასწარი განხილვა შესაბამის გვერდზე.
::'''ბ)''' თუკი კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს სათაურის ორი ალტერნატივა, ერთი ფრჩხილებით, ხოლო მეორე უფრჩხილოდ, უპირატესობა უფრჩხილოს მიენიჭება.}}
|}