ვიკიპედია:წყაროს მითითება: განსხვავება გადახედვებს შორის

(დაცულია „ვიკიპედია:წყაროს მითითება“: ვანდალიზმისგან თავის აცილება ([რედაქტირება=ხელმისაწვდო)
[[ფაილი:Kawikidialogisqoliosi3.png|ცენტრი|link=]]
თუ აქამდე წაიკითხეთ, გილოცავთ, წყაროს ჩასმა უპრობლემოდ შეგიძლიათ — იყო რაიმე სირთულე? ;)
==წყაროების კლასიფიკაცია==
[[ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი]]ს მიერ გამოცემული '''აკადემიური მუშაობის საფუძვლები''': ''პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის'' (ავტორები: თინათინ ქავთარაძე, ნათია ქასრაშვილი, ნათია საღინაძე, სალომე პატარიძე და თინათინ საბაური) შემდეგნაირად ახასიათებს პირველად, მეორეულ და მესამეხარისხოვან წყაროებს:
 
 
4.3. პირველადი, მეორეული და მესამეხარისხოვანი წყაროები
 
პირველადი წყაროები - ყველა საკვლევი საგანი არის პირველადი წყარო. პირველადი
წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები გამოიყენება კვლევაში ვარაუდის
გასამყარებლად. ''პირველადი წყაროების გამოყენება ვიკიპედიაში არ არის მიზანშეწონილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს გამოწვეულია გამოუვალი აუცილებლობით.''
 
 
===პირველადი წყაროები===
** დედანი ნაწარმოებები:
*** ლიტერატურული ტექსტები
*** ვიზუალური კულტურის ობიექტები / სახვითი
*** ხელოვნების ნიმუშები
*** ფილმები, სცენარები
*** მუსიკალური ნაწარმოებები, აუდიო-ჩანაწერები
*** ქანდაკება
** საგნები:
*** მონეტები
*** ინსტრუმენტები
*** ტანსაცმელი
** მონაცემები:
*** სტატისტიკა
*** ინტერვიუ
*** ექსპერიმენტი
*** სიტყვით გამოსვლა
*** გამოკითხვის შედეგები
 
===მეორეული წყაროები===
მეორეული წყაროები - კრიტიკული სამეცნიერო ტექსტები, რომლებიც პირველადი წყაროების შესწავლას ემსახურება და ძირითადად მკვლევრებს ეკუთვნის, მაგალითად, პოლიტიკის მეცნიერებებში - სტატია ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის გამოსვლაზე აშშ-ში მცხოვრები ემიგრანტებისათვის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ; ისტორიაში - 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის ანალიზი.
 
მეორეული წყაროები გვეხმარებიან:
*შევაგროვოთ ცოდნა საკვლევი საკითხის შესახებ
* გავეცნოთ განსხვავებულ შეხედულებებს საკვლევი საგნის შესახებ
* ავირჩიოთ პირველად წყაროებზე დაკვირვების, ინტერპრეტაციის მიმართულება
* დავიცვათ აკადემიური ნაშრომის სტილი (თურაბიანი 2007, 46)
 
*მეორეული წყაროები
** სტატიები
** წიგნები
** თემატური ენციკლოპედიები და ლექსიკონები
** დისერტაციები და მონოგრაფიები
 
NB ნუ გადმოიტანთ მეორეულ წყაროში დედანი ტექსტიდან დამოწმებულ ციტატს
თქვენს ნაშრომში ისე, თითქოს იგი თავად გქონდეთ პირველწყაროდან მოძიებული!
 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია პირველად და მეორეულ წყაროთა
დახარისხება დარგების მიხედვით. ამ ინფორმაციის გააზრება დაეხმარება დამწყებ
მკვლევრებს ციტირებისა და კვლევის ჰიპოთეზის/საკვლევი კითხვების დასაბუთების
პროცესში
 
 
== იხილეთ აგრეთვე ==
თუ თვლით, რომ ცოდნის გაღრმავება გჭირდებათ, შეგიძლიათ შემდეგ გვერდებს გაეცნოთ: