ელგუჯა ხინთიბიძე: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
7. ახალი კონცეფცია ქართველთა სახელწოდებების ეტიმოლოგიის შესახებ<ref>"ქართველთა სახელწოდებები და მათი ეტიმოლოგია". თბ. [[1998]], თბილისის უნივ. გამომც., (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, 160 გვ.).</ref><ref>"ფილოსოფია შუა საუკუნეების საქართველოში": ''Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, IX,'' [[სოფია]] [[2003]], გვ. 239-251 (ბულგარულად).</ref>;
 
8. ქართველ მეცნიერთათვის უცნობი XIII საუკუნის სირიული ჰიმნი თბილისის აოხრების შესახებ<ref>XIII საუკუნის უცნობი სირიული ჰიმნი თბილისის შესახებ (ქართულად, ინგლისურად, სირიულად), ჟურნალი "ქართველოლოგი", #19, თბილისი 2013</ref>.;
 
9. ირანის მთავარსარდალი ალავერდი ხანი უნდილაძის უცნობი სიტყვა შაჰ-აბასის კარზე (ტექსტის გამოქვეყნება)<ref>ალავერდი ხანი უნდილაძის სიტყვა შაჰ-აბას პირველის სამეფო კარზე. ჟურნალი "ქართველოლოგი", #18, თბილისი 2012</ref>.
==''ვეფხისტყაოსნის'' საკითხები==
 
ე. ხინთიბიძის მიერ ''ვეფხისტყაოსანი'' შესწავლილია ცალკეული მხატვრული სახეების, ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინების და უზენაესი არსების სახელების ინტერპრეტირების სახით. ამგვარი ინტერპრეტირებისა და რუსთველოლოგიური სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე ყალიბდება მანამდე არსებულთაგან განსხვავებული კონცეფცია რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და, საზოგადოდ, ამ მსოფლმხედველობის ადგილის შესახებ შუასაუკუნეების საზოგადოებრივ-ლიტერატურული აზრის განვითარების პროცესში.
 
ამგვარი კვლევა მოიცავს შემდეგ ძირითად სფეროებს: თეოლოგიური, ფილოსოფიური, ეთიკური, ასტროლოგიური.
206

რედაქტირება