ანანურის ციხე: განსხვავება გადახედვებს შორის

[[ფაილი:ანანურის ციხე, ეკლესია მკურნალი.JPG|მინიატიურა|მარცხნივ|ეკლესია მკურნალი, გეგმა]]
[[ფაილი:Ananuri2.jpg|მინიატიურა|მარჯვნივ|სამრეკლო]]
ზედა ციხის აღმოსავლეთ კიდეში დგას ეკლესია „მკურნალი”, რომლის თითქმის მთელი კორპუსი გალავნის გარეთ გადის. თარიღდება XVI ს-ის II ნახევრით. ეკლესია დარბაზულია (11,2 X 7,1 მ), ნაგებია ნატეხი ქვითა და აგურით. შესასვლელიგარეთა სამხრეთიდანსწორკუთხედში დაჩამჯდარია ჩრდილოეთიდანსაკურთხევლის აქვსაფსიდი და დარბაზი. ნახევარწრიულაფსიდი აფსიდშინახევარწრიული სარკმელიფორმისაა და ორიგვერდებზე სწორკუთხაპატარა ნიშია.ორი დასავლეთისოთხკუთხა კედელშინიშა გაჭრილიაქვს. სარკმელიტრაპეზიც ამჟამადორია: ამოქოლილია.ერთი, საკურთხეველშიჩვეულებისამებრ, სარკმლის ქვემოთ,ქვეშ ოთხკუთხადგას ტრაპეზი(მას დგას.გვერდის მსგავსიკედლებში ნაგებობააისრული ჩრდილოეთისფორმის ნიშისმცირე ქვემოთაცნიშები აქვს), რომლებიცმეორე სამსხვერპლოდკი გამოიყენებოდა.მარცხნივაა, დარბაზინიშასთან გადახურულიაახლო საბჯენდა თაღზეალბათ, დაყრდნობილისამკვეთლოსთვის შეისრულიიყო კამარითგანკუთვნილი. შეისრულიაეკლესიის [[კონქი]]სდარბაზი თაღიც.კამაროვანია, ფასადებიკამარა სადაა.ცენტრში ეკლესიასპილასტრებზე ორფერდადაბჯენილ სახურავითაღს ჰქონდაეყრდნობა, მასზედასავლეთით მოგვიანებითკი საგანგებო ბაქანი მოაწყვეს დაკუთხის სამრეკლოწვრილ დააშენესთაღს.
 
ეკლესია მდებარეობს ქვედა ციხის ტერიტორიაზე და დასავლეთის კედლით შეჭრილია ზედა ციხის გალავანში.
 
ეკლესია მარტივი ფორმისაა. გარეთა სწორკუთხედში ჩამჯდარია საკურთხევლის აფსიდი და დარბაზი. აფსიდი ნახევარწრიული ფორმისაა და გვერდებზე პატარა ორი ოთხკუთხა ნიშა აქვს. ტრაპეზიც ორია: ერთი, ჩვეულებისამებრ, სარკმლის ქვეშ დგას (მას გვერდის კედლებში ისრული ფორმის მცირე ნიშები აქვს), მეორე კი მარცხნივაა, ნიშასთან ახლო და ალბათ, სამკვეთლოსთვის იყო განკუთვნილი. ეკლესიის დარბაზი კამაროვანია, კამარა ცენტრში პილასტრებზე დაბჯენილ თაღს ეყრდნობა, დასავლეთით კი — კუთხის წვრილ თაღს.
 
ეკლესიის ორი კარი ერთმანეთის პირისპირ მდებარეობს, სიგრძივი კედლების დასავლეთის მონაკვეთებში. სარკმელიც ორია: ერთი აფსიდში და მეორე დასავლეთის კედელში, მაგრამ ეს უკანასკნელი სარკმელი დაუფარავს გვიან აგორებულ ციხის გალავანს და დღეს ციხის ეზოს სიღრმეში მოთავსებულ ოქტოგონურ სადგომში გადის.
ეკლესიის ფასადები სრულიად მარტივია და თავდაპირველად მოქცეული ყოფილა ორფერდა სახურავს ქვეში, მაგრამ შემდეგ კედლები აუმაღლებიათ საგანგებო ბაქანის შესაქმნელად და მასზე სამრეკლოს ფანჩატური დაუდგამთ. ამიტომ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კედლები ამჟამად ჰორიზონტალური კარნიზებით მთავრდება.
 
ეკლესიის კედლები ნაგებია შედარებით წესიერად ნაწყობი ქვაყორით. ძველი ფენა ახლისაგან განირჩევა, მხოლოდ ქვების სიდიდით. აგური ფასადებზე არ არის ნახმარი, შიგნიტშიგნით კი კამარა, კონქი, პილასტრები და კარის წირთხლები აგურისაა (ზომები: 22X22X422 X 22 X 4; 23X23X423 X 23 X 4 ან 5 სმ.).
 
ფასადებზე არავითარი მორთულობა არ ყოფილა, კარ-სარკმლებიც ყოველგვარი დამუშავების გარეშეა.
 
უფრო გვიან, სამხრეთ ფასადზე კარიბჭის მაგვარი რაღაც მიუდგამთ, თუ ეს კარიბჭე იყო, იგი უნდა ყოფილიყო კარის პირისპირ, მთლიანად ღია, კამაროვანი სადგომი.
 
ფასადებზე არავითარი მორთულობა არ ყოფილა, კარ-სარკმლებიც ყოველგვარი დამუშავების გარეშეა. ეკლესიას ორფერდა სახურავი ჰქონდა, მასზე მოგვიანებით საგანგებო ბაქანი მოაწყვეს და სამრეკლო დააშენეს.
ეკლესიის აგების შესახებ არავიტარი ცნობა არ მოიპოვება. თვით ძეგლსაც არა აქვს ისეთი მკვეთრი სახე, რომ სტილისტიკური მონაცემების საშუალებით შესაძლებელი იყო მისი ზუსტად დათარიღება. ძეგლის ზოგიერთი მხარის განხილვა კი იძლევა საშუალებას მიახლოებით განვსაზღვროთ მისი აგების დრო.
 
თვით ძეგლს, როგორც ერთნავიანი დარბაზული ტიპის ეკლესიის განხილვა, ამ შემთხვევაში სასურვე
 
==== სამრეკლო ====