მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

თბილისი ორჯერ იყო მითითებული
|-
| [[საქართველო]] || 5,014,765 || 5,443,359 || 8.55%
|-
| [[თბილისი]] || 1,069,358 || 1,263,489 || 18.15%
|-
| [[თბილისი]] || 1,069,358 || 1,263,489 || 18.15%