ანანურის ციხე: განსხვავება გადახედვებს შორის

აგურის გუმბათოვან ეკლესიათაგან შესადარებლად დაგვრჩა 1688 წ. სოფ. მჭადისჯვარში აგებული ძეგლია მისი გუმბათის ყელი პრიზმულია და წახნაგები უწყეეტი თაღებითაა შემოფარგლული. მაგრამ ამ პრიზმის გადაწყვეტა რადიკალურად განსხვავდება ანანურის შემთხვევისაგან: აქ თაღები წვრილი, უსუსური ლილვებისაგან შედგება და კარნიზს ებჯინება, ანანურში კი პრიზმის ზედაპირი სიმაღლეზე ორადაა გაყოფილი და ქვემოთ მკვეთრი რელიეფის მქონე თაღებია, ზემოთ კი ცარიელი ადგილი - მჭადისჯვარში სარკმლები ისე პატარაა, რომ იკარგება დიდი წახნაგების არეებზე, ანანურში კი ზომები ლოგიკურადაა შერჩეული; მჭადისჯვარში ყოველი წახნაგი, თაღის ქუსლებს ქეემოთ, მაღალი სწორკუთხედითაა შემოფარგლული, იგი დაბალი რელიეფითაა შესრულებული და თაღებთან ერთად მეტად უფერულ დეკორს წარმოადგენს.
 
როგორც ეტყობა, მჭადისჯვრის ოსტატს უკვე აღარ ესმის ანანურის, ალის და ,,ორმოცთა ეკლესიების“ გუმბათის ყელზე მთცემულიმოცემული არქიტექტუ^ რულიარქიტექტურული მორთულთბის სკულპტურულობა. და მართლაც, ასეთი დრმაღრმა რელიე. ფითრელიეფით დამუშაეებულ გუმბათის ყელს, მთმდეენომომდევნო პერიოდის ძეგლებში ჩვენ ეეოვერ ვხვდებით. ამ სამი ძეგლის მორთულობაში ჩანს, აგრეთვე, საერთთსაერთო სისადავე და ცალკეულ ფთრმათაფორმათა გამარტიეება, რაც შემდეგი საფეხური უნდა იყოს ალავერდისა და გრემის ტაძრებთან შედარებითა გეიანფეოდალური ხანის ძეგლების საბოლოოდ შეუსწავლელთბის გამო, დღ,ეს ანანურის „ღეთაების^ დათარიღება მოსახერხებელი ხდება მხოლთდ ასი წლის ფარგლებში. მისი აგების ზედა ზღვრად ისტთრიული წყაროებით ნვენ .1660 წელი მიეიღეთ, ქვედა 'ნღვრად უნდა მივიღთთ ^1 საუკუნის შუა წლები, რომლითაც თარიღდება ალავერდი, გრემი, ნინოწმინდის სამრეკლთ და სხვები-
 
არაგეის საერისთაეოს ისტორიაც ამ პერიოდზე მიგვითითეგს. სწიირედ მისი სიძლიერისა და ამადლების ჰერითდიც საუკუნეებია. სწო- რედ მაშინ იყო შესაძლებელი ამ პუნქტში აეგოთ დიდი ტევადოგის გუმბა- თოვანი ეკლესიაა
გვიანფეოდალური ხანის ძეგლების საბოლოოდ შეუსწავლელობის გამო, დღეს ანანურის „ღეთაების“ დათარიღება მოსახერხებელი ხდება მხოლოდ ასი წლის ფარგლებში. მისი აგების ზედა ზღვრად ისტორიული წყაროებით ჩვენ 1660 წელი მივიღეთ, ქვედა ზღვრად უნდა მივიღთთ XVI საუკუნის შუა წლები, რომლითაც თარიღდება ალავერდი, გრემი, ნინოწმინდის სამრეკლო და სხვები.
 
==== ეკლესია „მკურნალი” ====