ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

|{{UniDécomp|10D2|02DC}}|| {{UniDécomp|0067|02DC}}|| პალატალიზებული '''გ'''
|-
| გჿ || gჿ || ლაბიალიზებული '''გ'''
|-
| დ || d ||
|-
| დჿ || dჿ || ლაბიალიზებული '''დ'''
|-
| დჾ || dჾ || მჟღერი ლატერალური აფრიკატი
| ზ || z ||
|-
| ზჿ || zჿ || ლაბიალიზებული '''ზ'''
|-
| ზˊ || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) '''ზ'''
|-
| ზˊჿ || zˊჿ || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული '''ზ'''
|-
| თ || ||
| ლჾ || || ინტენსიური '''ლ'''
|-
| მ || m ||
|-
| მʿ || || ფარინგალიზებული '''მ'''
|-
| ნ || n ||
|-
| ნ˜ || || პალატალიზებული (რბილი) '''ნ'''
|-
| ჲ || j ||
|-
| ო || o ||
|-
| {{UniDécomp|10DD|0304}}|| {{UniDécomp|006F|0304}} || გრძელი '''ო'''
| {{UniDécomp|10DD|0306}}|| {{UniDécomp|006F|0306}} || მოკლე ღია '''ო'''
|-
| პ || p ||
|-
| პʿ || pʿ || ფარინგალიზებული '''პ'''
|-
| პჿ || pჿ || ლაბიალიზებული '''პ'''
|-
| ჟ || ||
| ჟჿ || || ლაბიალიზებული '''ჟ'''
|-
| რ || r ||
|-
| რჾ || || ინტენსიური '''რ'''