ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| ʿ || || ყრუ ფარინგალური სპირანტი
|-
| ჰჿ || || ლაბიალიზებული '''ჰ'''
|-
| || ||
| ჵ || ||
|-
| ჵჿ || || ლაბიალიზებული '''ჵ'''
|-
| ჸ || ||
|-
| ჸჿ || || ყრუ ხორხისმიერი მსკდომი ლაბიალიზებული '''ჸ'''
|-
| ჷ || || უკანა წარმოების არალაბიალური ვიწრო ხმოვანი
|-
| {{UniDécomp|10F7|0304}}ჷ̄ || {{UniDécomp|0259|0304}} || გრძელი '''ჷ'''
|-
| .დ || || მჟღერი ინტერდენტალური სპირანტი
|-
| ჶ || || ყრულაბიალური სპირანტი
|-
| ჶʿ || || ფარინგალიზებული '''ჶ'''
|-
| f || || ყრუ კბილბაგისმიერი მკვეთრი სპირანტი.