ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| თჿ || || ლაბიალიზებული '''თ'''
|-
| თʾთ’ || || პრერუპტივი '''თ'''
|-
| ი || ||
| პ || ||
|-
| პʿ || || ფარინგალიზებული '''პ'''02BF
|-
| პჿ || || ლაბიალიზებული '''პ'''
| რჾ || || ინტენსიური '''რ'''
|-
| რˊ || ||
|-
| ს || ||
| სჾ || || ინტენსიური '''ს'''
|-
| სˊ || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) '''ს'''
|-
| სˊ || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული '''ს'''
|-
| სˊ || ||
|-
| სˊ || ||
|-
| ტ || ||
|-
| ტʿ || || არაინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჾტˊჾ || || ინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჿ || || ლაბიალიზებული '''ტ'''
| {{უბრჯგუ}} || w ||
|-
| {{უბრჯგუ}}ˊ || ||
|-
| ფ || ||
| ფჾ || || ინტენსიური '''ფ'''
|-
| ფˊ || ||
|-
| ფʿ || || ფარინგალიზებული '''ფ'''
|-
| ფʾფ’ || || პრერუპტივი '''ფ'''
|-
| ქ || ||
| ცჿ || || ლაბიალიზებული '''ც'''
|-
| ცˊ || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) '''ც'''
|-
| ცˊ || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული '''ც'''
|-
| ცʾც’ || || პრერუპტივი '''ც'''
|-
| ძ || ||
| ძჿ || || ლაბიალიზებული '''ძ'''
|-
| ძˊ || || სისინ-შიშნა (შუა სიბილანტური რიგის) '''ძ'''
|-
| წ || ||
| წჿ || || ლაბიალიზებული '''წ'''
|-
| წˊ || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) '''წ'''
|-
| ჭ || ||
| {{UniDécomp|10F7|0304}}|| {{UniDécomp|0259|0304}} || გრძელი '''ჷ'''
|-
| .დ || || მჟღერი ინტერდენტალური სპირანტი
|-
| ჶ || || ყრულაბიალური სპირანტი
|-
| ჶʿ || ||
|-
| f || || ყრუ კბილბაგისმიერი მკვეთრი სპირანტი.