ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| {{UniDécomp|10D0|0303}} / აჼ|| {{UniDécomp|0061|0303}} || ნაზალიზებული '''ა''' ('''ა'''ჼ)
|-
| {{UniDécomp|10D0|030702BF}}|| {{UniDécomp|0061|030702BF}} || ფარინგალიზებული ({{UniDécomp|10D0|0323}})
|-
| {{UniDécomp|10D0|0308}}|| {{UniDécomp|0061|0308}} || პალატალიზებული '''ა'''
| ბ || b ||
|-
| {{UniDécomp|10D1|02E402BF}} || {{UniDécomp|0062|02E402BF}} || ფარინგალიზებული '''ბ'''
|-
| გ || g ||
| {{UniDécomp|10D4|0303}} || {{UniDécomp|0065|0303}} || ნაზალიზებული '''ე''' ('''ე'''ჼ)
|-
| {{UniDécomp|10D4|030702BF}} || {{UniDécomp|0065|030702BF}} || ფარინგალიზებული '''ე'''
|-
| {{UniDécomp|10D4|0304|0303}}|| {{UniDécomp|0065|0304|0303}} || გრძელი ნაზალიზებული '''ე'''
| || || ნაზალიზებული '''ი'''
|-
| {{UniDécomp|10D8|02BF}}|| {{UniDécomp|0069|02BF}} || ფარინგალიზებული '''ი'''
|-
| {{UniDécomp|10D8|0304|0303}}|| {{UniDécomp|0069|0304|0303}} || გრძელი ნაზალიზებული '''ი'''
| პ || ||
|-
| || || ფარინგალიზებული '''პ'''02BF
|-
| პჿ || || ლაბიალიზებული '''პ'''
| || || ნაზალიზებული '''უ'''
|-
| {{UniDécomp|10E3|02BF}}|| {{UniDécomp|0075|02BF}} || ფარინგალიზებული '''უ'''
|-
| || || პალატალიზებული '''უ'''
| || ||
|-
| ფʿ || || ფარინგალიზებული '''ფ'''
|-
| || || პრერუპტივი '''ფ'''
| ქჾ || || ინტენსიური '''ქ'''
|-
| ქʿ || || ფარინგალიზებული '''ქ'''
|-
| ქ˜ || || პალატალიზებული '''ქ'''
| ღ˜ || || მჟღერი წინაველარული სპირანტი (პალატალიზებული '''ღ''')
|-
| ღʿ || || ფარინგალიზებული '''ღ'''
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარანგალური '''ღ'''
| ყჿ || || ლაბიალიზებული '''ყ'''
|-
| ყʿ || || ფარინგალიზებული '''ყ'''
|-
| ყჿʿ || || ლაბიალიზებული ფარინგალური '''ყ'''
|-
| შ || ||
| || ||
|-
| ʿ || || ფარინგალური არაპალატიზებური სპირანტი
|-
| ʿ || || ფარინგალურ ლაბიალიზებული სპირანტი
|-
| ჴ || ||
| ჴ˜ || || პალატალიზებული '''ჴ'''
|-
| ჴʿ || || ფარინგალიზებული '''ჴ'''
|-
| ჴʿ || || ლაბიალიზებული ფარინგალური '''ჴ'''
|-
| ჯ || ||
| ჰ || ||
|-
| ʿ || || ყრუ ფარინგალური სპირანტი
|-
| || || ლაბიალიზებული '''ჰ'''