ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| ლ || || მჟღერი ლატერალური სპირანტი
|-
| ლˤ || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| ლჾლˤჾ || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| ლꞌ || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
| ლ˜ || || პალატალიზებული (რბილი) '''ლ'''
|-
| ლˤ || || აბრუპტიული ლატერალური სპირანტი
|-
| ლჾ || || ინტენსიური '''ლ'''
| მ || ||
|-
| მˤ || ||
|-
| ნ˜ || || პალატალიზებული (რბილი) '''ნ'''