ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| თ || ||
|-
| თჾ || || ინტენსიური '''თ'''
|-
| თჿ || || ლაბიალიზებული '''თ'''
| კ || ||
|-
| კჾ || || ინტენსიური '''კ'''
|-
| კ˜ || || პალატალიზებული '''კ'''
| || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| ლჾ || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| ლꞌ || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
|-
| ლꞌლꞌჾ || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
|-
| ლ˜ || || პალატალიზებული (რბილი) '''ლ'''
| || || აბრუპტიული ლატერალური სპირანტი
|-
| ლჾ || || ინტენსიური '''ლ'''
|-
| მ || ||
| ჟ || ||
|-
| ჟჾ || || ველარიზებული '''ჟ'''
|-
| ჟ˜ || || პალატალიზებული '''ჟ'''
| რ || ||
|-
| რჾ || || ინტენსიური '''რ'''
|-
| || ||
| ს || ||
|-
| სჾ || || ინტენსიური '''ს'''
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) '''ს'''
| || || არაინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჾ || || ინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჿ || || ლაბიალიზებული '''ტ'''
| ფ || ||
|-
| ფჾ || || ინტენსიური '''ფ'''
|-
| || ||
| ქ || ||
|-
| ქჾ || || ინტენსიური '''ქ'''
|-
| || || ფარინგალიზებული '''ქ'''
| ქ˜ || || პალატალიზებული '''ქ'''
|-
| ქ˜ქ˜ჾ || || ინტენსიური პალატალიზებული '''ქ'''
|-
| ქჿ || || ლაბიალიზებული '''ქ'''
|-
| ქჾჿ || || ინტენსიური ლაბიალიზებული '''ქ'''
|-
| ღ || ||
| შ || ||
|-
| შჾ || || ინტენსიური ყრუ ალვეულარული სპირანტი
|-
| შჿ || || ლაბიალიზებული '''შ'''
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული ალვეულარული აფრიკატი
|-
| ჩჾ || || ინტენსიური '''ჩ'''
|-
| ჩჾ || ||
|-
| -- || || ლაბიალიზებული '''ჩ'''
| ც || ||
|-
| ცჾ || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი '''ც'''
|-
| ცჿ || || ლაბიალიზებული '''ც'''
| წ || ||
|-
| წჾ || || ინტენსიური გლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი '''წ'''
|-
| წჿ || || ლაბიალიზებული '''წ'''
| ჭ || ||
|-
| ჭჾ || || ინტენსიური გლოტალიზებული ალვეოლარული აფრიკატი '''ჭ'''
|-
| || ||
| ხ || ||
|-
| ხჾ || || ინტენსიური უვალარული სპირანტი
|-
| ხ˜ || || არაინტენსიური წინაველარული სპირანტი (პალატიზებული '''ხ''')
|-
| ხ˜ჾ || || ინტენსიური წინაველარული სპირანტი
|-
| || ||
| ჯ || ||
|-
| ჯჾ || || ველარიზებული '''ჯ'''
|-
| || ||