ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

| || || პალატალიზებული გ
|-
| გჿ || || ლაბიალიზებული გ
|-
| დ || ||
|-
| დჿ || || ლაბიალიზებული დ
|-
| || || მჟღერი ლატერალური აფრიკატი
| ზ || ||
|-
| ზჿ || || ლაბიალიზებული ზ
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ზ
| || || ინტენსიური თ
|-
| თჿ || || ლაბიალიზებული თ
|-
| || || პრერუპტივი თ
| || || პალატალიზებული კ
|-
| კჿ || || ლაბიალიზებული კ
|-
| ლ || ||
| || || ფარინგალიზებული პ
|-
| პჿ || || ლაბიალიზებული პ
|-
| ჟ || ||
| || || პალატალიზებული ჟ
|-
| ჟჿ || || ლაბიალიზებული ჟ
|-
| რ || ||
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჿ || || ლაბიალიზებული ტ
|-
| უ || ||
| || || ინტენსიური პალატალიზებული ქ
|-
| ქჿ || || ლაბიალიზებული ქ
|-
| || || ინტენსიური ლაბიალიზებული ქ
| || || პალატალიზებული ყ
|-
| ყჿ || || ლაბიალიზებული ყ
|-
| || || ფარინგალიზებული ყ
| || || ინტენსიური ყრუ ალვეულარული სპირანტი
|-
| შჿ || || ლაბიალიზებული შ
|-
| || || პალატალიზებული შ
| ჩ || ||
|-
| ჩჿ || ??? || ლაბიალიზებული ჩ
|-
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული ალვეულარული აფრიკატი
| || ||
|-
| -- || || ლაბიალიზებული ჩ
|-
| || || პალატალიზებული ჩ
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი ც
|-
| ცჿ || || ლაბიალიზებული ც
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ც
| ძ || ||
|-
| ძჿ || || ლაბიალიზებული ძ
|-
| || || სისინ-შიშნა (შუა სიბილანტური რიგის) ძ
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი წ
|-
| წჿ || || ლაბიალიზებული წ
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) წ