ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

==ქართული ტრანსკრიფციის ნიშნები==
{{მთავარი|ქართული დამწერლობა}}
{| class="wikitable"
! ქართ. !! ლათ. !! შენიშვნა
|-
| ა || a ||
|-
| ა̄ || ā || გრძელი ა
|-
| || || ნაზალიზებული ა (ან)
|-
| || || ფარინგალიზებული (ა)
|-
| || || პალატალიზებული ა
|-
| || || მოკლე ღია ა
|-
| || || გრძელი პალატალიზებული ა
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული ა (ან)
|-
| || || მოკლე დახურული ა
|-
| ბ || ||
|-
| || || ფარანგალიზებული ბ
|-
| გ || ||
|-
| || ||
|-
| || || პალატალიზებული გ
|-
| || || ლაბიალიზებული გ
|-
| დ || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული დ
|-
| || || მჟღერი ლატერალური აფრიკატი
|-
| ე || ||
|-
| || || გრძელი ე
|-
| || || ბაზაკიზებული ე
|-
| || || ფარინგალიზებული ე
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული
|-
| ზ || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ზ
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ზ
|-
| || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული ზ
|-
| თ || ||
|-
| || || ინტენსიური თ
|-
| || || ლაბიალიზებული თ
|-
| || || პრერუპტივი თ
|-
| ი || ||
|-
| || || გრძელი ი
|-
| || || ნაზალიზებული ი
|-
| || || ფარინგალიზებული ი
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული ი
|-
| კ || ||
|-
| || || ინტენსიური კ
|-
| || || პალატალიზებული კ
|-
| || || ლაბიალიზებული კ
|-
| ლ || ||
|-
| || || მჟღერი ლატერალური სპირანტი
|-
| || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური სპირანტი
|-
| || || არაინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
|-
| || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
|-
| || || პალატალიზებული (რბილი) ლ
|-
| || || აბრუპტიული ლატერალური სპირანტი
|-
| || || ინტენსიური ლ
|-
| მ || ||
|-
| || ||
|-
| || || პალატალიზებული (რბილი) ნ
|-
| იოტა || ||
|-
| ო || ||
|-
| || || გრძელი ო
|-
| || || ნაზალიზებული ო
|-
| || || ფარანგალიზებული ო
|-
| || || პალატალიზებული ო
|-
| || || გრძელი პალატალიზებული ო
|-
| || || მოკლე დახურული ო
|-
| || || მოკლე ღია ო
|-
| პ || ||
|-
| || || ფარინგალიზებული პ
|-
| || || ლაბიალიზებული პ
|-
| ჟ || ||
|-
| || || ველარიზებული ჟ
|-
| || || პალატალიზებული ჟ
|-
| || || ლაბიალიზებული ჟ
|-
| რ || ||
|-
| || || ინტენსიური რ
|-
| || ||
|-
| ს || ||
|-
| || || ინტენსიური ს
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ს
|-
| || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული ს
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| ტ || ||
|-
| || || არაინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| || || ლაბიალიზებული ტ
|-
| უ || ||
|-
| || || გრძელი უ
|-
| || || ნაზალიზებული უ
|-
| || || ფარინგალიზებული უ
|-
| || || პალატალიზებული უ
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული უ
|-
| || || გრძელი პალატალიზებული უ
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
| ფ || ||
|-
| || || ინტენსიური ფ
|-
| || ||
|-
| || || ფარინგალიზებული ფ
|-
| || || პრერუპტივი ფ
|-
| ქ || ||
|-
| || || ინტენსიური ქ
|-
| || || ფარინგალიზებული ქ
|-
| || || პალატალიზებული ქ
|-
| || || ინტენსიური პალატალიზებული ქ
|-
| || || ლაბიალიზებული ქ
|-
| || || ინტენსიური ლაბიალიზებული ქ
|-
| ღ || ||
|-
| || || მჟღერი უვულარული აფრიკატი
|-
| || || მჟღერი წინაველარული სპირანტი (პალატალიზებული ღ)
|-
| || || ფარინგალიზებული ღ
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარანგალური ღ
|-
| ყ || ||
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული აფრიკატი უველარული რიგისა
|-
| || || პალატალიზებული ყ
|-
| || || ლაბიალიზებული ყ
|-
| || || ფარინგალიზებული ყ
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარინგალური ყ
|-
| შ || ||
|-
| || || ინტენსიური ყრუ ალვეულარული სპირანტი
|-
| || || ლაბიალიზებული შ
|-
| || || პალატალიზებული შ
|-
| ჩ || ||
|-
| || ??? || ლაბიალიზებული ჩ
|-
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული ალვეულარული აფრიკატი
|-
| || || ინტენსიური ჩ
|-
| || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ჩ
|-
| || || პალატალიზებული ჩ
|-
| ც || ||
|-
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი ც
|-
| || || ლაბიალიზებული ც
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ც
|-
| || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული ც
|-
| || || პრერუპტივი ც
|-
| ძ || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ძ
|-
| || || სისინ-შიშნა (შუა სიბილანტური რიგის) ძ
|-
| წ || ||
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი წ
|-
| || || ლაბიალიზებული წ
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) წ
|-
| ჭ || ||
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ალვეოლარული აფრიკატი ჭ
|}
 
== ლიტერატურა ==