ინტელექტის კოეფიციენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

ზოგადად, აღზრდა-განათლების პროცესში მომხდარი ჩარევები, როგორც ქვევით იქნება აღწერილი, მოკლევადიან ეფექტებს ავლენს, მაგრამ ხშირად კვლევებში ვერც ხერხდება გრძელვადიანი ეფექტების გადამოწმება. მაგალითად, აშშ-ში ძალიან დიდმა პროგრამებმა, როგორიცაა, მაგალითად, ჰედ-სტარტ პროგრამა, ვერ მოგვცა ინტელექტის კოეფიციენტის გრძელვადიანი მატება. უფრო ინტენსიურმა, მაგრამ უფრო მცირე მასშტაბის პროექტებმა, მაგალითად, ანბანურმა პროექტმა, მოგვცა გრძელვადიანი ეფექტები, მაგრამ უფრო მეტწილად სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსზე, ვიდრე ინტელექტის კოეფიციენტზე.<ref name="Neisser95" />
 
Recentუფრო studiesგვიანდელმა haveკვლევებმა shownგვაჩვენა, thatრომ trainingსაკუთარი inმუშა usingმეხსიერების one'sგავარჯიშებამ [[workingშეიძლება memory]]მოგვიმატოს mayინტელექტის increase IQკოეფიციენტი. Aმიჩიგანის studyდა onბერნის youngუნივერსიტეტების adultsერთობლივი publishedჯგუფის inმიერ Aprilახალგაზრდა 2008ზრდასრულ byინდივიდებზე aჩატარებულმა teamკვლევამ, fromრომელიც the Universities of Michigan and Bern supports2008 theწლის possibilityაპრილში ofგამოქვეყნდა, theმიგვითითა, transferრომ ofშესაძლებელია, fluidდენადმა intelligenceინტელექტნა fromმოიმატოს specificallyმუშა designedმეხსიერების [[workingსპეციფიკური memoryწვრთნის training]]ხარჯზე.<ref name="ReferenceA">{{cite journal |last1=Jaeggi |first1=S. M. |last2=Buschkuehl |first2=M. |last3=Jonides |first3=J. |last4=Perrig |first4=W. J. |title=From the Cover: Improving fluid intelligence with training on working memory |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=105 |issue=19 |pages=6829–33 |year=2008 |doi=10.1073/pnas.0801268105 |pmc=2383929 |pmid=18443283|bibcode=2008PNAS..105.6829J }}</ref> Further research will be needed to determine nature, extent and duration of the proposed transfer. Among other questions, it remains to be seen whether the results extend to other kinds of fluid intelligence tests than the matrix test used in the study, and if so, whether, after training, fluid intelligence measures retain their correlation with educational and occupational achievement or if the value of fluid intelligence for predicting performance on other tasks changes. It is also unclear whether the training is durable of extended periods of time.<ref>{{cite journal |last1=Sternberg |first1=R. J. |title=Increasing fluid intelligence is possible after all |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=105 |issue=19 |pages=6791–2 |year=2008 |doi=10.1073/pnas.0803396105 |pmc=2383939 |pmid=18474863|bibcode=2008PNAS..105.6791S }}</ref>