ინტელექტის კოეფიციენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

დეივიდ როუი აღნიშნავდა გენეტიკური ეფექტების ურთიერთქმედებას სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსთან, კერძოდ, ინტელექტის მემკვიდრეობითობა უფრო მაღალი იყო მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახებში და გაცილებით დაბალი _ დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახებში.<ref name="Rowe">{{cite journal |last1=Rowe |first1=D. C. |last2=Jacobson |first2=K. C. |year=1999 |title=Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as moderator |url=|journal=Child Development |volume=70 |issue=5 |pages=1151–62 |doi=10.1111/1467-8624.00084|pmid=10546338 }}</ref> აშშ-ში იგივე ეფექტი დაფიქსირებული იქნა ჩვილებში,<ref name="Tucker-Drob2011">{{cite journal | last1 = Tucker-Drob | first1 = E. M. | last2 = Rhemtulla | first2 = M. | last3 = Harden | first3 = K. P. | last4 = Turkheimer | first4 = E. | last5 = Fask | first5 = D. | year = 2011 | title = Emergence of a Gene x Socioeconomic Status Interaction on Infant Mental Ability Between 10 Months and 2 Years | url = | journal = Psychological Science | volume = 22 | issue = 1| pages = 125–33 | doi = 10.1177/0956797610392926 | pmid=21169524 | pmc=3532898}}</ref> დაბალი სასკოლო ასაკის ბავშვებში,<ref>{{cite journal |last1=Turkheimer |first1=E. |last2=Haley |first2=A. |last3=Waldron |first3=M. |last4=D'Onofrio |first4=B. |last5=Gottesman |first5=I. I. |year=2003 |title=Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children |url=|journal=Psychological Science |volume=14 |issue=6 |pages=623–628 |doi=10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x |pmid=14629696}}</ref> მოზარდებში<ref>{{cite journal | last1 = Harden | first1 = K. P. | last2 = Turkheimer | first2 = E. | last3 = Loehlin | first3 = J. C. | year = 2005 | title = Genotype environment interaction in adolescents' cognitive ability | doi = 10.1007/s10519-005-7287-9 | journal = Behavior Genetics | volume = 35 | issue = 6| pages = 804 }}</ref> და მოზრდილებში.<ref>{{Cite journal|title = Childhood Socioeconomic Status Amplifies Genetic Effects on Adult Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/24/10/2111|journal = Psychological Science|date = 2013-10-01|issn = 0956-7976|pmid = 24002887|pages = 2111–2116|volume = 24|issue = 10|doi = 10.1177/0956797613488394|first = Timothy C.|last = Bates|first2 = Gary J.|last2 = Lewis|first3 = Alexander|last3 = Weiss}}</ref> აშშ გარეთ, ანალოგიურმა კვლევებმა ვერ აღმოაჩინა კავშირები მემკვიდრეობითობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსს შორის.<ref name=":0">{{Cite journal|title = Large Cross-National Differences in Gene × Socioeconomic Status Interaction on Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/early/2015/12/14/0956797615612727|journal = Psychological Science|volume = 27|issue = 2|date = 2015-12-15|issn = 0956-7976|pmid = 26671911|pages = 138–149|doi = 10.1177/0956797615612727|first = Elliot M.|last = Tucker-Drob|first2 = Timothy C.|last2 = Bates|pmc = 4749462}}</ref> ზოგიერთი ეფექტი შეიძლება საპირისპირო ნიშნითაც ხორციელდებოდეს აშშ საზღვრებს გარეთ.<ref name=":0" /><ref name="Hanscombe2012">{{cite journal |last1=Hanscombe |first1=K. B. |last2=Trzaskowski |first2=M. |last3=Haworth |first3=C. M. |last4=Davis |first4=O. S. |last5=Dale |first5=P. S. |last6=Plomin |first6=R. |year=2012 |title=Socioeconomic Status (SES) and Children's Intelligence (IQ): In a UK-Representative Sample SES Moderates the Environmental, Not Genetic, Effect on IQ. |url=|journal=PLoS ONE |volume=7 |issue=2 |page=e30320 |doi=10.1371/journal.pone.0030320 |pmid=22312423 |pmc=3270016|bibcode=2012PLoSO...730320H }}</ref>
 
Dickensდიკენსი andდა Flynnფლინი (2001) haveწელს arguedამტკიცებდნენ, thatრომ genesმაღალი forინტელექტის highკოეფიციენტის IQგანმსაზღვრელი initiateგენები anაინიცირებენ environment-shapingგარემოსთან უკუკავშირის [[feedback|feedbackიმგვარ cycle]]ციკლს, withროცა geneticგენეტიკური effectsეფექტები causingაიძულებენ brightნიჭიერ childrenბავშვებს, toრომ seekეძიონ outუფრო moreმასტიმულირებელი stimulatingგარემო, environmentsრაც, thatთავის thenმხრივ, furtherიწვევს increaseმათი theirინტელექტის IQ.კოეფიციენტის Inკიდევ Dickens'მეტ model,ზრდას. environmentპირველი effectsმკვლევარის, areდიკენსის modeledმოდელში, as decaying over time.გარემოს Inეფექტები thisაგებულია modelისე, theრომ Flynnისინი effectთანდათან canმცირდება beდროის explainedღერძის byგასწვრივ. anამ increaseმოდელის inმიხედვით, environmentalფლინის stimulationეფექტი independentშეიძლება ofახსნილი itიქნას beingგარემოსგან soughtწამოსული out by individualsსტიმულაციით. Theავტორები authorsგამოთქვამენ suggestმოსაზრებას, thatრომ programsის aimingპროგრამები, toრომლებიც increaseმიზნად ისახავს IQ-ს wouldმომატებას, beიძლევიან mostIQ-ს likelyგრძელვადიან toზრდას, produceთუ long-termისინი IQსაიმედოდ gainsდა ifგრძელვადიანად theyზრდიან enduringlyბავშვის raised children'sმოტივაციას, driveრომ toეძიოს seekკოგნიტიური outთვალსაზრისით cognitivelyუფრო demandingმომთხოვნი experiencesგამოცდილებები.<ref name="DickensFlynn2001">{{cite journal |last1=Dickens |first1=William T. |last2=Flynn |first2=James R. |title=Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved. |journal=Psychological Review |volume=108 |issue=2 |pages=346–69 |year=2001 |pmid=11381833 |doi=10.1037/0033-295X.108.2.346|url=http://www.apa.org/journals/features/rev1082346.pdf |citeseerx=10.1.1.139.2436 }}</ref><ref>{{cite journal|first1=William T. |last1=Dickens |first2=James R. |last2=Flynn |url=http://www.brookings.edu/views/papers/dickens/20020205.pdf |title=The IQ Paradox: Still Resolved |journal=Psychological Review |volume=109 |issue=4 |year=2002 |doi=10.1037/0033-295x.109.4.764 |pages=764–771 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070319031706/http://www.brookings.edu/views/papers/dickens/20020205.pdf |archivedate=2007-03-19 |df= }}</ref>
 
==რესურსები ინტერნეტში==