ინტელექტის კოეფიციენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{ითარგმნება}}
 
[[David C. Rowe|David Rowe]]
[[David C. Rowe|David Rowe]] reported an interaction of genetic effects with [[socioeconomic status]], such that the heritability was high in high-SES families, but much lower in low-SES families.<ref name="Rowe">{{cite journal |last1=Rowe |first1=D. C. |last2=Jacobson |first2=K. C. |year=1999 |title=Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as moderator |url=|journal=Child Development |volume=70 |issue=5 |pages=1151–62 |doi=10.1111/1467-8624.00084|pmid=10546338 }}</ref> In the US, this has been replicated in infants,<ref name="Tucker-Drob2011">{{cite journal | last1 = Tucker-Drob | first1 = E. M. | last2 = Rhemtulla | first2 = M. | last3 = Harden | first3 = K. P. | last4 = Turkheimer | first4 = E. | last5 = Fask | first5 = D. | year = 2011 | title = Emergence of a Gene x Socioeconomic Status Interaction on Infant Mental Ability Between 10 Months and 2 Years | url = | journal = Psychological Science | volume = 22 | issue = 1| pages = 125–33 | doi = 10.1177/0956797610392926 | pmid=21169524 | pmc=3532898}}</ref> children,<ref>{{cite journal |last1=Turkheimer |first1=E. |last2=Haley |first2=A. |last3=Waldron |first3=M. |last4=D'Onofrio |first4=B. |last5=Gottesman |first5=I. I. |year=2003 |title=Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children |url=|journal=Psychological Science |volume=14 |issue=6 |pages=623–628 |doi=10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x |pmid=14629696}}</ref> adolescents,<ref>{{cite journal | last1 = Harden | first1 = K. P. | last2 = Turkheimer | first2 = E. | last3 = Loehlin | first3 = J. C. | year = 2005 | title = Genotype environment interaction in adolescents' cognitive ability | doi = 10.1007/s10519-005-7287-9 | journal = Behavior Genetics | volume = 35 | issue = 6| pages = 804 }}</ref> and adults.<ref>{{Cite journal|title = Childhood Socioeconomic Status Amplifies Genetic Effects on Adult Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/24/10/2111|journal = Psychological Science|date = 2013-10-01|issn = 0956-7976|pmid = 24002887|pages = 2111–2116|volume = 24|issue = 10|doi = 10.1177/0956797613488394|first = Timothy C.|last = Bates|first2 = Gary J.|last2 = Lewis|first3 = Alexander|last3 = Weiss}}</ref> Outside the US, studies show no link between heritability and SES.<ref name=":0">{{Cite journal|title = Large Cross-National Differences in Gene × Socioeconomic Status Interaction on Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/early/2015/12/14/0956797615612727|journal = Psychological Science|volume = 27|issue = 2|date = 2015-12-15|issn = 0956-7976|pmid = 26671911|pages = 138–149|doi = 10.1177/0956797615612727|first = Elliot M.|last = Tucker-Drob|first2 = Timothy C.|last2 = Bates|pmc = 4749462}}</ref> Some effects may even reverse sign outside the US.<ref name=":0" /><ref name="Hanscombe2012">{{cite journal |last1=Hanscombe |first1=K. B. |last2=Trzaskowski |first2=M. |last3=Haworth |first3=C. M. |last4=Davis |first4=O. S. |last5=Dale |first5=P. S. |last6=Plomin |first6=R. |year=2012 |title=Socioeconomic Status (SES) and Children's Intelligence (IQ): In a UK-Representative Sample SES Moderates the Environmental, Not Genetic, Effect on IQ. |url=|journal=PLoS ONE |volume=7 |issue=2 |page=e30320 |doi=10.1371/journal.pone.0030320 |pmid=22312423 |pmc=3270016|bibcode=2012PLoSO...730320H }}</ref>
 
[[Davidდეივიდ C.როუი Rowe|Davidაღნიშნავდა Rowe]]გენეტიკური reportedეფექტების anურთიერთქმედებას interactionსოციალურ-ეკონომიკურ ofსტატუსთან, geneticკერძოდ, effectsინტელექტის withმემკვიდრეობითობა [[socioeconomicუფრო status]],მაღალი suchიყო thatმაღალი theსოციალურ-ეკონომიკური heritabilityსტატუსის wasმქონე highოჯახებში inდა high-SESგაცილებით families,დაბალი but_ muchდაბალი lowerსოციალურ-ეკონომიკური inსტატუსის low-SESმქონე familiesოჯახებში.<ref name="Rowe">{{cite journal |last1=Rowe |first1=D. C. |last2=Jacobson |first2=K. C. |year=1999 |title=Genetic and environmental influences on vocabulary IQ: parental education level as moderator |url=|journal=Child Development |volume=70 |issue=5 |pages=1151–62 |doi=10.1111/1467-8624.00084|pmid=10546338 }}</ref> Inაშშ-ში theიგივე US,ეფექტი thisდაფიქსირებული has been replicated inიქნა infantsჩვილებში,<ref name="Tucker-Drob2011">{{cite journal | last1 = Tucker-Drob | first1 = E. M. | last2 = Rhemtulla | first2 = M. | last3 = Harden | first3 = K. P. | last4 = Turkheimer | first4 = E. | last5 = Fask | first5 = D. | year = 2011 | title = Emergence of a Gene x Socioeconomic Status Interaction on Infant Mental Ability Between 10 Months and 2 Years | url = | journal = Psychological Science | volume = 22 | issue = 1| pages = 125–33 | doi = 10.1177/0956797610392926 | pmid=21169524 | pmc=3532898}}</ref> childrenდაბალი სასკოლო ასაკის ბავშვებში,<ref>{{cite journal |last1=Turkheimer |first1=E. |last2=Haley |first2=A. |last3=Waldron |first3=M. |last4=D'Onofrio |first4=B. |last5=Gottesman |first5=I. I. |year=2003 |title=Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children |url=|journal=Psychological Science |volume=14 |issue=6 |pages=623–628 |doi=10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x |pmid=14629696}}</ref> adolescents,მოზარდებში<ref>{{cite journal | last1 = Harden | first1 = K. P. | last2 = Turkheimer | first2 = E. | last3 = Loehlin | first3 = J. C. | year = 2005 | title = Genotype environment interaction in adolescents' cognitive ability | doi = 10.1007/s10519-005-7287-9 | journal = Behavior Genetics | volume = 35 | issue = 6| pages = 804 }}</ref> andდა adultsმოზრდილებში.<ref>{{Cite journal|title = Childhood Socioeconomic Status Amplifies Genetic Effects on Adult Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/24/10/2111|journal = Psychological Science|date = 2013-10-01|issn = 0956-7976|pmid = 24002887|pages = 2111–2116|volume = 24|issue = 10|doi = 10.1177/0956797613488394|first = Timothy C.|last = Bates|first2 = Gary J.|last2 = Lewis|first3 = Alexander|last3 = Weiss}}</ref> Outsideაშშ the USგარეთ, studiesანალოგიურმა showკვლევებმა noვერ linkაღმოაჩინა betweenკავშირები heritabilityმემკვიდრეობითობასა andდა სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსს SESშორის.<ref name=":0">{{Cite journal|title = Large Cross-National Differences in Gene × Socioeconomic Status Interaction on Intelligence|url = http://pss.sagepub.com/content/early/2015/12/14/0956797615612727|journal = Psychological Science|volume = 27|issue = 2|date = 2015-12-15|issn = 0956-7976|pmid = 26671911|pages = 138–149|doi = 10.1177/0956797615612727|first = Elliot M.|last = Tucker-Drob|first2 = Timothy C.|last2 = Bates|pmc = 4749462}}</ref> Someზოგიერთი effectsეფექტი mayშეიძლება evenსაპირისპირო reverseნიშნითაც signხორციელდებოდეს outsideაშშ theსაზღვრებს USგარეთ.<ref name=":0" /><ref name="Hanscombe2012">{{cite journal |last1=Hanscombe |first1=K. B. |last2=Trzaskowski |first2=M. |last3=Haworth |first3=C. M. |last4=Davis |first4=O. S. |last5=Dale |first5=P. S. |last6=Plomin |first6=R. |year=2012 |title=Socioeconomic Status (SES) and Children's Intelligence (IQ): In a UK-Representative Sample SES Moderates the Environmental, Not Genetic, Effect on IQ. |url=|journal=PLoS ONE |volume=7 |issue=2 |page=e30320 |doi=10.1371/journal.pone.0030320 |pmid=22312423 |pmc=3270016|bibcode=2012PLoSO...730320H }}</ref>
 
==რესურსები ინტერნეტში==