ინტელექტის კოეფიციენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

===ინდივიდუალური გენები===
 
ჩვენი სახეობის, ჰომო საპიენსის 17 ათას გენზე მეტი, რაც ჩვენი გენეტიკის თითქმის ნახევარს შეადგენს, როგორც ვარაუდობენ, გავლენას ახდენს ტვინის განვითარებაზე და ფუნქციონირებაზე.<ref>{{cite journal |last1=Pietropaolo |first1=S. |last2=Crusio |first2=W. E. |authorlink2=Wim Crusio |doi=10.1002/wcs.135 |title=Genes and cognition |journal=[[Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science]] |volume=2 |issue=3 |pages=345–352 |year=2010}}</ref> იმ დროს, როდესაც კვლევები აჩვენებს, რომ ცალკეული გენების საკმაოდ დიდი რაოდენობაა შეჭიდული ინტელექტის კოეფიციენტთან, არცერთ ცალკე აღებულ გენს არ გააჩნია ძლიერი ეფექტი. დიარი და მისი თანამშრომლები (2009) თავიანთ სტატიაში წერდნენ, რომ ვერ მოახერხეს ვერცერთი იმ კვლევის განმეორება, რომელსაც კი პრეტენზია ჰქონდა ერთი გენის ძლიერ ეფექტზე ინტელექტის კოეფიციენტთან დაკავშირებით.<ref>{{Cite journal | last1 = Deary | first1 = I. J. | last2 = Johnson | first2 = W. | last3 = Houlihan | first3 = L. M. | doi = 10.1007/s00439-009-0655-4 | title = Genetic foundations of human intelligence | journal = Human Genetics | volume = 126 | issue = 1 | pages = 215–232 | year = 2009 | pmid = 19294424| pmc = }}</ref> გენებისა და ინტელექტის შეჭიდულობის შესაღებ მიღებული შედეგების უმეტესობა გადამოწმებისას ცრუ პოზიტიური შედეგები აღმოჩნდება ხოლმე.<ref name="Chabris2011">{{cite journal |last1=Chabris |first1=Christopher F. |last2=Hebert |first2=Benjamin M., |last3=Benjamin |first3=Daniel J. |last4=Beauchamp |first4=Jonathan P. |last5=Cesarini |first5=David |last6=van der Loos |first6=Matthijs J.H.M. |last7=Johannesson |first7=Magnus |last8=Magnusson |first8=Patrik K. E. |last9=Lichtenstein |first9=Paul |last10=Atwood |first10=Craig S. |last11=Freese |first11=Jeremy |last12=Hauser |first12=Taissa S. |last13=Hauser |first13=Robert M. |last14=Christakis |first14=Nicholas |last15=Laibson |first15=David |date=2012 |title=Most reported genetic associations with general intelligence are probably false positives |journal=Psychological Science |volume=23 |issue=11 |pages=1314–1323 |issn=0956-7976 |url=http://pss.sagepub.com/content/23/11/1314.abstract |accessdate=1 June 2014 |pmc=3498585 |doi=10.1177/0956797611435528 |ref=harv |pmid=23012269}}</ref> შედარებით ბოლოდროინდელი კვლევები, სადაც შეისწავლებოდა ცალკეული გენების კორელაცია მოზრდილთა ინტელექტის კოეფიციენტთან გვაჩვენებს საკმაოდ სუსტ ეფექტს ცალკე აღებული ნებისმიერი გენისათვის;<ref name="Davies2011">{{cite journal |last1=Davies |first1=G. |last2=Tenesa |first2=A. |last3=Payton |first3=A. |last4=Yang |first4=J. |last5=Harris |first5=S. E. |last6=Liewald |first6=D. |last7=Ke |first7=X. |last8=Hellard |first8=S. Le |last9=Christoforou |first9=A.|year=2011 |title=Genome-wide association studies establish that human intelligence is highly heritable and polygenic |url=|journal=Mol Psychiatry |volume=16 |issue=|pages=996–1005 |doi=10.1038/mp.2011.85 |pmid=21826061 |pmc=3182557|display-authors=etal}}</ref> იგივე მოვლენას ვხედავთ ბავშვებშიც.<ref name="Benyamin2013">{{cite journal | last1 = Benyamin | first1 = B. | last2 = Pourcain | first2 = B. | last3 = Davis | first3 = O. S. | last4 = Davies | first4 = G. | last5 = Hansell | first5 = N. K. | last6 = Brion | first6 = M. J. | last7 = Kirkpatrick | first7 = R. M. | last8 = Cents | first8 = R. A. | last9 = Franic | first9 = S. | last10 = Miller | first10 = M. B. | last11 = Haworth | first11 = C. M. | last12 = Meaburn | first12 = E. | last13 = Price | first13 = T. S. | last14 = Evans | first14 = D. M. | last15 = Timpson | first15 = N. | last16 = Kemp | first16 = J. | last17 = Ring | first17 = S. | last18 = McArdle | first18 = W. | last19 = Medland | first19 = S. E. | last20 = Yang | first20 = J. | last21 = Harris | first21 = S. E. | last22 = Liewald | first22 = D. C. | last23 = Scheet | first23 = P. | last24 = Xiao | first24 = X. | last25 = Hudziak | first25 = J. J. | last26 = de Geus | first26 = C. Wellcome | last27 = Case Control | first27 = Trust | last28 = Jaddoe | first28 = V. W. | last29 = Starr | first29 = J. M. | last30 = Verhulst | first30 = F. C. | last31 = Pennell | first31 = C. | last32 = Tiemeier | first32 = H. | last33 = Iacono | first33 = W. G. | last34 = Palmer | first34 = L. J. | last35 = Montgomery | first35 = G. W. | last36 = Martin | first36 = N. G. | last37 = Boomsma | first37 = D. I. | last38 = Posthuma | first38 = D. | last39 = McGue | first39 = M. | last40 = Wright | first40 = M. J. | last41 = Smith | first41 = G. Davey | last42 = Deary | first42 = I. J. | last43 = Plomin | first43 = R. | last44 = Visscher | first44 = P. M. | year = 2013 | title = Childhood intelligence is heritable, highly polygenic and associated with FNBP1L | url = | journal = Mol Psychiatry | volume = 19| issue = | pages = 253–8| doi = 10.1038/mp.2012.184 | pmid = 23358156 }}</ref>
{{ითარგმნება}}
 
ჩვენი სახეობის, ჰომო საპიენსის 17 ათას გენზე მეტი, რაც ჩვენი გენეტიკის თითქმის ნახევარს შეადგენს, როგორც ვარაუდობენ, გავლენას ახდენს ტვინის განვითარებაზე და ფუნქციონირებაზე.<ref>{{cite journal |last1=Pietropaolo |first1=S. |last2=Crusio |first2=W. E. |authorlink2=Wim Crusio |doi=10.1002/wcs.135 |title=Genes and cognition |journal=[[Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science]] |volume=2 |issue=3 |pages=345–352 |year=2010}}</ref> იმ დროს, როდესაც კვლევები აჩვენებს, რომ ცალკეული გენების საკმაოდ დიდი რაოდენობაა შეჭიდული ინტელექტის კოეფიციენტთან, არცერთ ცალკე აღებულ გენს არ გააჩნია ძლიერი ეფექტი. დიარი და მისი თანამშრომლები (2009) თავიანთ სტატიაში წერდნენ, რომ ვერ მოახერხეს ვერცერთი იმ კვლევის განმეორება, რომელსაც კი პრეტენზია ჰქონდა ერთი გენის ძლიერ ეფექტზე ინტელექტის კოეფიციენტთან დაკავშირებით.<ref>{{Cite journal | last1 = Deary | first1 = I. J. | last2 = Johnson | first2 = W. | last3 = Houlihan | first3 = L. M. | doi = 10.1007/s00439-009-0655-4 | title = Genetic foundations of human intelligence | journal = Human Genetics | volume = 126 | issue = 1 | pages = 215–232 | year = 2009 | pmid = 19294424| pmc = }}</ref> გენებისა და ინტელექტის შეჭიდულობის შესაღებ მიღებული შედეგების უმეტესობა გადამოწმებისას ცრუ პოზიტიური შედეგები აღმოჩნდება ხოლმე.<ref name="Chabris2011">{{cite journal |last1=Chabris |first1=Christopher F. |last2=Hebert |first2=Benjamin M., |last3=Benjamin |first3=Daniel J. |last4=Beauchamp |first4=Jonathan P. |last5=Cesarini |first5=David |last6=van der Loos |first6=Matthijs J.H.M. |last7=Johannesson |first7=Magnus |last8=Magnusson |first8=Patrik K. E. |last9=Lichtenstein |first9=Paul |last10=Atwood |first10=Craig S. |last11=Freese |first11=Jeremy |last12=Hauser |first12=Taissa S. |last13=Hauser |first13=Robert M. |last14=Christakis |first14=Nicholas |last15=Laibson |first15=David |date=2012 |title=Most reported genetic associations with general intelligence are probably false positives |journal=Psychological Science |volume=23 |issue=11 |pages=1314–1323 |issn=0956-7976 |url=http://pss.sagepub.com/content/23/11/1314.abstract |accessdate=1 June 2014 |pmc=3498585 |doi=10.1177/0956797611435528 |ref=harv |pmid=23012269}}</ref> შედარებით ბოლოდროინდელი კვლევები, სადაც შეისწავლებოდა ცალკეული გენების კორელაცია მოზრდილთა ინტელექტის კოეფიციენტთან გვაჩვენებს საკმაოდ სუსტ ეფექტს ცალკე აღებული ნებისმიერი გენისათვის;<ref name="Davies2011">{{cite journal |last1=Davies |first1=G. |last2=Tenesa |first2=A. |last3=Payton |first3=A. |last4=Yang |first4=J. |last5=Harris |first5=S. E. |last6=Liewald |first6=D. |last7=Ke |first7=X. |last8=Hellard |first8=S. Le |last9=Christoforou |first9=A.|year=2011 |title=Genome-wide association studies establish that human intelligence is highly heritable and polygenic |url=|journal=Mol Psychiatry |volume=16 |issue=|pages=996–1005 |doi=10.1038/mp.2011.85 |pmid=21826061 |pmc=3182557|display-authors=etal}}</ref> იგივე მოვლენას ვხედავთ ბავშვებშიც.<ref name="Benyamin2013">{{cite journal | last1 = Benyamin | first1 = B. | last2 = Pourcain | first2 = B. | last3 = Davis | first3 = O. S. | last4 = Davies | first4 = G. | last5 = Hansell | first5 = N. K. | last6 = Brion | first6 = M. J. | last7 = Kirkpatrick | first7 = R. M. | last8 = Cents | first8 = R. A. | last9 = Franic | first9 = S. | last10 = Miller | first10 = M. B. | last11 = Haworth | first11 = C. M. | last12 = Meaburn | first12 = E. | last13 = Price | first13 = T. S. | last14 = Evans | first14 = D. M. | last15 = Timpson | first15 = N. | last16 = Kemp | first16 = J. | last17 = Ring | first17 = S. | last18 = McArdle | first18 = W. | last19 = Medland | first19 = S. E. | last20 = Yang | first20 = J. | last21 = Harris | first21 = S. E. | last22 = Liewald | first22 = D. C. | last23 = Scheet | first23 = P. | last24 = Xiao | first24 = X. | last25 = Hudziak | first25 = J. J. | last26 = de Geus | first26 = C. Wellcome | last27 = Case Control | first27 = Trust | last28 = Jaddoe | first28 = V. W. | last29 = Starr | first29 = J. M. | last30 = Verhulst | first30 = F. C. | last31 = Pennell | first31 = C. | last32 = Tiemeier | first32 = H. | last33 = Iacono | first33 = W. G. | last34 = Palmer | first34 = L. J. | last35 = Montgomery | first35 = G. W. | last36 = Martin | first36 = N. G. | last37 = Boomsma | first37 = D. I. | last38 = Posthuma | first38 = D. | last39 = McGue | first39 = M. | last40 = Wright | first40 = M. J. | last41 = Smith | first41 = G. Davey | last42 = Deary | first42 = I. J. | last43 = Plomin | first43 = R. | last44 = Visscher | first44 = P. M. | year = 2013 | title = Childhood intelligence is heritable, highly polygenic and associated with FNBP1L | url = | journal = Mol Psychiatry | volume = 19| issue = | pages = 253–8| doi = 10.1038/mp.2012.184 | pmid = 23358156 }}</ref>
 
===გენეტიკისა და გარემოს ურთიერთქმედება===