ხაშურის მუნიციპალიტეტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

</gallery>
 
==ხაშურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებები და ჯილდოები==
==იხილეთ აგრეთვე==
 
* [[ხაშურის საპატიო მოქალაქეები]] — წოდება დაწესდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს [[2011]] წლის [[20 სექტემბერი|20 სექტემბრის]] დადგენილებით.<ref>[https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1477680?publication=0] ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადეგნილება - 2011 წლის 20 სექტემბერი</ref>
* [[ხაშურის საპატიო მოქალაქეები]] — წოდება დაწესდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს [[2011]] წლის [[20 სექტემბერი|20 სექტემბრის]] დადგენილებით.<ref>[https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1477680?publication=0] ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადეგნილება - 2011 წლის 20 სექტემბერი</ref> საპატიო წოდება „ხაშურის საპატიო მოქალაქე“ ენიჭება [[საქართველო|საქართველოს]] ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს: [[ხაშურის მუნიციპალიტეტი|ხაშურის მუნიციპალიტეტის]] წინაშე გაწეული განსაკუთრებული დამსახურებისათვის; ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში ხანგრძლივი და უმწიკვლო სამსახურისა და მაღალი პროფესიული ოსტატობისათვის; უცხო სახელმწიფოთა მოქალაქეებს განსაკუთრებული დამსახურებისათვის საქართველოსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის წინაშე, ხაშურის მუნიციპალიტეტთან მეგობრული კავშირების განმტკიცებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის.<ref>[https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2860830?publication=0] ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადეგნილება - 2015 წლის 1 ივნისი</ref>
 
* [[დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემია]] — ხაშურის მუნიციპალიტეტის საპატიო ჯილდო [[2015]] წლის [[1 ივნისი|1 ივნისიდან]]. იგი ერთჯერადად ენიჭება საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის წინაშე მნიშვნელოვანი დამსახურებისათვის. გამარჯვებული კანდიდატის გამოსავლენად ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ იქმნება დროებითი სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაც განისაზღვრება 7 (შვიდი) წევრით. კონკურსი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით ცხადდება ორ წელიწადში ერთხელ ხაშურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ [http://khashuri.org.ge/ ვებგვერდზე]. დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების კვლევისათვის ნომინანტს გამოქვეყნებული უნდა ჰქონდეს დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე სამეცნიერო ნაშრომები- მონოგრაფია, სტატიები, დოკუმენტური მასალა და იყოს ამ საკითხისა და სფეროს აღიარებული მკვლევარი. პრემია აგრეთვე ენიჭება ნომინანტს განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ქვეყნისა და მუნიციპალიტეტის წინაშე, ნომინანტს მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი ისტორიის, კულტურის და ხელოვნების განვითარების, მოზარდი თაობის აღზრდისა და განათლების საქმეში. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ავტორიტეტისა და ცნობადობის გაზრდაში, რეგიონისა და ქვეყნის მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტაში.<ref>[https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2860830?publication=0] ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადეგნილება - 2015 წლის 1 ივნისი</ref>
 
==ლიტერატურა==