Otogi

შემოერთების თარიღი: 24 ოქტომბერი 2010
მომხმარებელმა შეცვალა დაცვის დონე „მომხმარებელი:Otogi“-ზე ([რედაქტირება=მხოლოდ ადმინისტრატორები] (განუსაზღვრელი) [გადატანა=მხოლოდ ადმინისტრატორები] (განუსაზღვრელი))
No edit summary
(მომხმარებელმა შეცვალა დაცვის დონე „მომხმარებელი:Otogi“-ზე ([რედაქტირება=მხოლოდ ადმინისტრატორები] (განუსაზღვრელი) [გადატანა=მხოლოდ ადმინისტრატორები] (განუსაზღვრელი)))