ვიკიპედია:სტილის სახელმძღვანელო: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
{{განაწესი|[[ვპ:სს]]<br />[[ვპ:სტილი]]}}
{{ნაჭუჭი
|''სტილი'' უფრო მნიშვნელოვანია, ვინემვიდრე ''გაფორმება''.}}
{{სახელმძღვანელოების სია}}
 
სასურველია, რომ ამ მოთხოვნას ვიკიპედიის ყველა სტატია აკმაყოფილებდეს. ამავე დროს, არავინ გაიძულებთ, სტატიის დაწერისას სრულად და ზედმიწევნით დაიცვათ ყველა ეს წესი. ყოველთვის გახსოვდეთ, მთავარია კარგი, მკაფიო, ინფორმაციული თვალსაზრისით მდიდარი და მიუკერძოებელი შინაარსი და არა ლამაზი გაფორმება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თავისი შინაარსით უვარგისი სტატია ლამაზად და ზუსტად იქნება გაფორმებული, ის ისეთივე უხეირო იქნება, როგორც ნებისმიერი სხვა ცუდი სტატია. მაგრამ თუ ხარისხიანი შინაარსის მქონე სტატია იმავდროულად უზადოდ გაფორმებულიცაა, თუ ნებისმიერს შეუძლია ავტორის მიერ მასში ჩადებული შრომის დანახვა, მაშინ ზუსტად ისევე ინფორმაციულ, მაგრამ ცუდად გაფორმებულ ტექსტებთან შედარებით, იგი უფრო მაღალ ხვედრით წონას იძენს; სწორედ ასეთი სტატიები ხვდება [[:კატეგორია:რჩეული სტატიები|რჩეულების]] კატეგორიაში.
 
რა თქმა უნდა, კარგი ინფორმაციული და ობიექტური სტატიის დასაწერად, არც ისე აუცილებელია ეს ცოდნა - — რადგან კარგი სტატიის დაწერა უფრო რთულია, ვიდრე მისი გაფორმება.
 
== სტატიების სათაურები ==
 
== სექციები და მათი სათაურები ==
 
== აკრონიმები და აბრევიაციები ==
 
== კურსივი ==
 
== უცხო სიტყვები ==
 
== ციტატები ==
 
== პუნქტუაცია ==
 
== რიცხვები ==
====ძირითადი წესი====
*სტატიის ძირითად ნაწილში ერთციფრიანი მთელი რიცხვები (ნულიდან ცხრამდე) გამოიხატება სიტყვით; ერთზე მეტი ციფრისგან შემდგარ რიცხვებს, როგორც წესი, ციფრებით გამოსახავენ, მაგრამ თუ ისინი ერთი ან ორი სიტყვით გამოიხატება, მათი სიტყვიერად ჩაწერაც შესაძლებელია (მაგ.: თექვსმეტი, ოთხმოცდაოთხი, ას ოცი, მაგრამ 3.75, 544, 21 მილიონი).
 
==== ძირითადი წესი ====
====გამონაკლისები====
* სტატიის ძირითად ნაწილში ერთციფრიანი მთელი რიცხვები (ნულიდან ცხრამდე) გამოიხატება სიტყვით; ერთზე მეტი ციფრისგან შემდგარ რიცხვებს, როგორც წესი, ციფრებით გამოსახავენ, მაგრამ თუ ისინი ერთი ან ორი სიტყვით გამოიხატება, მათი სიტყვიერად ჩაწერაც შესაძლებელია (მაგ.: თექვსმეტი, ოთხმოცდაოთხი, ას ოცი, მაგრამ 3.75, 544, 21 მილიონი).
*თარიღებისა და დროის რიცხვით ელემენტებს არასოდეს გამოხატავენ სიტყვიერად (ანუ არ გამოიყენება ''შვიდი იანვარი'', ''თერთმეტის ოცდახუთი წუთი'' და ა.შ.).
*რიცხვები, რომლებიც წინადადების თავშია, ყოველთვის სიტყვიერად იწერება. თუმცა, სასურველია, წინადადება ისე გადაეწყოს, რომ რიცხვი თავში არ აღმოჩნდეს.
*[[ტაბულა (ინფორმაცია)|ტაბულებში]] და [[დახმარება:ინფოდაფა|ინფოდაფებში]] რიცხვები ყოველთვის ციფრებით გამოისახება.
*კონტექსტისა და მიმდევრობის მიხედვით, სტილი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს (მაგ.: “იქ იყო 5 კატა და 32 ძაღლი” ან “იქ იყო ხუთი კატა და ოცდათორმეტი ძაღლი” და არა “იქ იყო ხუთი კატა და 32 ძაღლი”).
*ზოგჯერ, როცა რიცხვებმა შეიძლება დააბნიოს მკითხველი, აუცილებელია რიცხვის სიტყვიერად გადმოცემა (მაგ.: ოცდათექვსმეტი 5-მეტრიანი ხე და არა 36 5-მეტრიანი ხე).
 
==== გამონაკლისები ====
===პროცენტულობა===
* თარიღებისა და დროის რიცხვით ელემენტებს არასოდეს გამოხატავენ სიტყვიერად (ანუ არ გამოიყენება ''შვიდი იანვარი'', ''თერთმეტის ოცდახუთი წუთი'' და ა. შ.).
*სტატიის ტანში, როგორც წესი, გამოიყენება სიტყვა ''პროცენტი''. სიმბოლო "%" ალბათ უფრო მეცნიერულ თუ ტექნიკური ხასიათის სტატიებსა და რთულ სიებსა თუ ცხრილებს მოუხდება.
* რიცხვები, რომლებიც წინადადების თავშია, ყოველთვის სიტყვიერად იწერება. თუმცა, სასურველია, წინადადება ისე გადაეწყოს, რომ რიცხვი თავში არ აღმოჩნდეს.
*სიმბოლო რიცხვითი მაჩვენებლისაგან არ გამოიყოფა (''71%'' და არა ''71 %'').
* [[ტაბულა (ინფორმაცია)|ტაბულებში]] და [[დახმარება:ინფოდაფა|ინფოდაფებში]] რიცხვები ყოველთვის ციფრებით გამოისახება.
*ცხრილებში და ინფოდაფებში გამოიყენება მხოლოდ სიმბოლო "%", და არა სიტყვიერი ფორმა — ''პროცენტი''.
* კონტექსტისა და მიმდევრობის მიხედვით, სტილი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს (მაგ.: “იქ„იქ იყო 5 კატა და 32 ძაღლი”ძაღლი“ ან “იქ„იქ იყო ხუთი კატა და ოცდათორმეტი ძაღლი”ძაღლი“ და არა “იქ„იქ იყო ხუთი კატა და 32 ძაღლი”ძაღლი“).
*სასურველია, რომ რიცხვთა მიმდევრობა გაფორმებული იყოს პროცენტულობის ერთი და არა ორი ან მეტი მაჩვენებლით (''22-28%'' და არა ''22%-28%'').
* ზოგჯერ, როცა რიცხვებმა შეიძლება დააბნიოს მკითხველი, აუცილებელია რიცხვის სიტყვიერად გადმოცემა (მაგ.: ოცდათექვსმეტი 5-მეტრიანი ხე და არა 36 5-მეტრიანი ხე).
 
=== პროცენტულობა ===
==გაზომვის ერთეულები==
* სტატიის ტანში, როგორც წესი, გამოიყენება სიტყვა ''პროცენტი''. სიმბოლო "%" ალბათ უფრო მეცნიერულ თუ ტექნიკური ხასიათის სტატიებსა და რთულ სიებსა თუ ცხრილებს მოუხდება.
===ერთეულების სიმბოლოები და აბრევიატურები===
* სიმბოლო რიცხვითი მაჩვენებლისაგან არ გამოიყოფა (''71 %'' და არა ''71  %'').
*ერთეულების სტანდარტული აბრევიატურები და სიმბოლოები იწერება წერტილის გარეშე. მაგალითად, "მ" არის მეტრი, ხოლო "კგ" ნიშნავს კილოგრამს (და არა "მ." ან "კგ."), ''in'' for inch (not ''',&nbsp;''"'' or&nbsp;&Prime;), ''ft'' for foot (not ''ft.'',&nbsp;' or&nbsp;&prime;) and ''lb'' for pound (not ''lb.'' or&nbsp;#).
* ცხრილებში და ინფოდაფებში გამოიყენება მხოლოდ სიმბოლო "%", და არა სიტყვიერი ფორმა  — ''პროცენტი''.
*[[გრადუსის სიმბოლო]] არის °. დაუშვებელია ამ მიზნისთვის რაიმე სხვა სიმბოლოს გამოყენება.
* სასურველია, რომ რიცხვთა მიმდევრობა გაფორმებული იყოს პროცენტულობის ერთი და არა ორი ან მეტი მაჩვენებლით (''22-28 %'' და არა ''22 %-28 %'').
*არ დაუმატოთ მრავლობითის ნიშანი "-ები" ერთეულების აბრევიატურებს. [[ქართული ენა]] ამას ისედაც თითქმის არასოდეს ითხოვს.
 
*ტემპერატურატურის მაჩვენებელს ყოველთვის უნდა მოსდევდეს °C [[ცელსიუსი]]ს შემთხვევაში, °F [[ფარენჰაიტი]]ს შემთხვევაში ან K [[კელვინი]]ს შემთხვევაში (35&nbsp;°C, 62&nbsp;°F და 5,000&nbsp;K'', და არა 5,000&nbsp;°K);
== გაზომვის ერთეულები ==
 
=== ერთეულების სიმბოლოები და აბრევიატურები ===
* ერთეულების სტანდარტული აბრევიატურები და სიმბოლოები იწერება წერტილის გარეშე. მაგალითად, "მ"„მ“ არის მეტრი, ხოლო "კგ"„კგ“ ნიშნავს კილოგრამს (და არა "მ„მ." ან "კგ„კგ."), ''in'' for inch (not ''',&nbsp;''"'' or&nbsp;&Prime;), ''ft'' for foot (not ''ft.'',&nbsp;' or&nbsp;&prime;) and ''lb'' for pound (not ''lb.'' or&nbsp;#).
* [[გრადუსის სიმბოლო]] არის °. დაუშვებელია ამ მიზნისთვის რაიმე სხვა სიმბოლოს გამოყენება.
* არ დაუმატოთ მრავლობითის ნიშანი "-ები"ები“ ერთეულების აბრევიატურებს. [[ქართული ენა]] ამას ისედაც თითქმის არასოდეს ითხოვს.
* ტემპერატურატურის მაჩვენებელს ყოველთვის უნდა მოსდევდეს °C [[ცელსიუსი]]ს შემთხვევაში, °F [[ფარენჰაიტი]]ს შემთხვევაში ან K [[კელვინი]]ს შემთხვევაში (35&nbsp;°C, 62&nbsp;°F და 5,000&nbsp;K'', და არა 5,000&nbsp;°K);
 
{{ითარგმნება}}
 
== მათემატიკური სიმბოლოები ==
 
== სხვადასხვა შენიშვნები ==
=== უხილავი კომენტარები ===
უხილავი კომენტარები გამოიყენება სტატიის ტანში სხვა რედაქტორებთან კომუნიკაციის მიზნით. ამგვარი კომენტარების დანახვა მხოლოდ გვერდის რედაქტირების დროსაა შესაძლებელი. რიგითი მკითხველებისთვის ისინი უხილავია.
როგორც წესი, თუ რედაქტორს სხვა პოტენციურ რედაქტორებთან რაიმეს განხილვა სურს, იგი ამას სტატიის განხილვის გვერდზე აკეთებს. თუმცა, ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია კომენტარების სტატიის ტანში დართვაც. მაგალითად, თუ რომელიმე რედაქტორს სხვა რედაქტორების დაკვალიანება ან მათთვის რაიმეს შეხსენება სურს. (მაგ.: არ შეცვალოთ ამ სექციის სათაური, რადგან მასზე ბმულები არსებობს).
ამისათვის სხვა რედაქტორებისთვის გამიზნული ტექსტი უნდა მოთავდეს <code>&lt;!--</code> და <code>--&gt;</code> -ს შორის.
მაგალითად ტექსტი:
: <code><nowiki>სალამი <!-- ეს არის კომენტარი. --> მსოფლიოს.</nowiki><br /></code>
გამოჩნდება როგორც:
 
: სალამი <!-- This is a comment. --> მსოფლიოს.
 
ამგვარად, კომენტარები გამოჩნდება ვიკი-წყაროში (მაგრამ არა, გვერდის HTML-წყაროში).
შენიშვნა: კომენტარებმა შეიძლება ზოგიერთ ადგილას არასასურველი ცარიელი ადგილები წარმოქმნან, მაგალითად, სტატიის თავში. მოერიდეთ კომენტარების ისეთ ადგილას ჩასმას, სადაც მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ სტატიის საბოლოო ვარიანტზე.
 
== თარგები ==
სტილის გამართვის მოთხოვნის რამდენიმე თარგი არსებობს, იხილეთ ზოგიერთი მათგანი:
* {{თ|სტილი}}
* {{თ|გრამატიკა}}
* {{თ|გასწორება}}
* {{თ|გასაწმენდი}}
* {{თ|მიკერძოებული}}
* {{თ|არაენციკლოპედიური}}
* დანარჩენი თარგებ იხ. აქ: [[ვპ:თწ]]
 
[[nl:Wikipedia:Stijlgids]]
[[no:Wikipedia:Stilmanual]]
[[oc:Wikipèdia:Convencions d'estil]]
[[pl:Wikipedia:Styl_-_poradnik_dla_autorów]]
[[pt:Wikipedia:Livro de estilo]]
19,225

რედაქტირება