დაცვის სიგელი: განსხვავება გადახედვებს შორის

*''ლორთქიფანიძე მ.'', არაბთა მდლობელობის ხასიათი საქართველოში, «მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის», 1963, ნაკვ. 35;
*''მისივე'', ჰაბიბ იბნ მასლამას "დაცვის სიგელი", იქვე, 1951, ნაკვ. 29
*''სილაგაძე ბ.'', ჰაბიბიბნ მასლამას "დაცვის სიგელის" დათარიღებისათვის, «[http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/168069?offset=60 მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია]», [http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/168951 1971, № 1]: 68-86;
* ''სიხარულიძე ე.'', არაბეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან, «თსუ შრომები», 1959, ტ. 73;
* ''ჯავახიშვილი ივ.'', ქართველი ერის ისტორია, წგნ. 2, თბ., 1965;