ნივთიერება: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნივთირებებს ყოფენ: '''[[მარტივი ნივთიერება|მარტივ]]''' და '''[[რთული ნივთიერება|რთულ]]''' ნივთიერებებად
 
==ნივთიერების თვისებები==
 
გიო, დაჩი და ანა
 
ყოველ ნივთიერებას გააჩნია თავისი სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მის ინდივიდუალობას და იძლევიან იმის შესაძლებლბას რომ ისინი განასხვავონ სხვა ნივთიერებებისაგან.
ანონიმური მომხმარებელი