ნივთიერება: განსხვავება გადახედვებს შორის

==ნივთიერების თვისებები==
 
გიო, დაჩი და დაჩიანა
 
ყოველ ნივთიერებას გააჩნია თავისი სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მის ინდივიდუალობას და იძლევიან იმის შესაძლებლბას რომ ისინი განასხვავონ სხვა ნივთიერებებისაგან.
ანონიმური მომხმარებელი