ნივთიერება: განსხვავება გადახედვებს შორის

(აკლდა ხ ასო ბგერა)
 
==ნივთიერების თვისებები==
 
გიო და დაჩი
 
ყოველ ნივთიერებას გააჩნია თავისი სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მის ინდივიდუალობას და იძლევიან იმის შესაძლებლბას რომ ისინი განასხვავონ სხვა ნივთიერებებისაგან.
ანონიმური მომხმარებელი