მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
* [http://naa12.naa.gov.au/scripts/imagine.asp?B=869021&I=1&SE=1 Sound recording of 1966 Decimal Currency radio advertisement]
* [http://www.australianstamp.com/Coin-web/aust/decimal.htm Australian Decimal Currency]
* Reserve Bank of Australia: [http://www.rba.gov.au/banknotes/types/index.html Current Banknotes]
* The [http://www.perthmint.com.au Perth Mint]