ივლისი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
კ. კეკელიძის აზრით<ref>კ. კეკელიძე, „ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან“, ტ. 1, გვ. 101-102</ref> „თიბისაჲ“ (თთუე), წმინდა ქართული სახელია, მაჩვენებელი იმ სეზონისა, როდესაც [[თიბვა]]ს აქვს ადგილი. მნიშვნელობით ეს იგივეა რაც სომხური „მარგაც“ („მარგა“ — მინდორი, ველი).
 
{{ციტატა|პავლეს მაჴჳლითა თავი მოეკუეთა ოცდამეათექუსმეტესა წელს მაცხოვრისა ვნებასა, კეთილი ღუაწლი მოიღუაწა ჰრომეს შინა მეხუტესა დრესა პანემოსსა თთუესა, რომელსა ჰრქჳან ჰრომაებრ უწინარჱს სამთა კალენდათა ივლიოზისათა, რომელ არს თიბისაჲ... თთუესა ივნისსა, რომელ არს თიბისაჲ, ოცდამეცხრესა დღესა შევისწავლე ჭეშმარიტად ჟამი იგი წამებისაჲ პავლე მოციქულისაჲ<ref>სამოციქულოს წინასიტყვაობა, ხელნ. S 1138</ref>.}}
 
==ივლისის თვის საზეიმო დღეები==