აპრილი: განსხვავება გადახედვებს შორის

[[კორნელი კეკელიძე]] იგრიკს 4 მარტით — 2 აპრილით საზღვრავდა<ref>კ. კეკელიძე, „ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან“, ტ. 1, გვ. 116</ref>.
 
კ. კეკელიძის აზრით<ref>კ. კეკელიძე, „ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან“, ტ. 1, გვ. 101</ref> „იგრიკაჲ“ ანუ თთუე იგრიკისაჲ, ნამდვილი პირველადი ფორმა არის „იგრი“, „იგრისაჲ“. იგრი უნდა იყოს მოდიფიკაცია სომხურში „არეგი“-სა, რომელმაც თავში ა-ი ახმოვანებით, შუაში გ-რ მეტათეზით და ნათესაობით მრუნვაში „ე“ ბგერის გამოვარდნით, მოგვცა „იგრისა“. ქართული იგრიკას„იგრიკას“ სომხურ არეგასთან„არეგასთან“ აახლოებდა [[მარი ბროსე]]ც<ref>Extrait du manuscript armenien №114 de la biblioteque royale, relatif au calendrier georgien: Journ. Asiatique X, 171, 530-531</ref>.
 
==აპრილის მნიშვნელოვანი მოვლენები==