თებერვალი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
კ. კეკელიძის აზრით<ref>კ. კეკელიძე, „ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან“, ტ. 1, გვ. 101-102</ref> სურწყნისაჲ (თთუე) არის ნათესაობითი ბრუნვა, სახელობითი უნდა იყოს „სურწყანი“. ეს სახელი ორი ნაწილისაგან შედგება: „სურ“ და „წყანი“, უკანასკნელი უნდა იყოს ახლანდელი „წყალი“, ხოლო პირველი იგივე „წყალი“ ავესტური ფორმით. ზენდ ავესტაში, ოცდარვა იაზატებს შორის, ცნობილი იყო „არდავირ-სურ“, რაც ნიშნავს „წყარო ზეციური წყლისა“.
 
{{ციტატა|და აღესრულა წმიდაჲ სტეფანი თთუესა სურწყნისასა ექუსსა, დღესა პარასკევსა, ჟამსა მეშვიდესა<ref>A 19, 134, 95, გვ. 107, H 535, 49</ref>.}}
 
==თებერვლის მნიშვნელოვანი მოვლენები==