მომსახურება: განსხვავება გადახედვებს შორის

No edit summary
==საგადასახადო კოდექსი==
[[საქართველოს საგადასახადო კოდექსი]]ს მუხლი 14-ში აღწერილია მომსახურების განსაზღვრება და ჩამოთვლილია კოდექსით განსაზღვრული სახეები:
 
1. მომსახურებად ითვლება საქმიანობა, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება. თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურებას მიეკუთვნება შემდეგი საქმიანობა: