გიორგი II (აფხაზთა მეფე): განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==საისტორიო წყაროები==
აბხაზთ მეფეთა ქრონიკაში ვკითხულობთ:
{{ციტატა|წელსა :შჱ: აბხაზთა მეფემან გიორგიმ მარტვილი აღაშენა.}}
 
მარტვილის ტაძრის წარწერა რომელიც მოჰყავს ბროსეს თავის Voyage-ში (Rap. VII, 12):
{{ციტატა|---ႫႴჁ----Ⴀ ႺႾႰႡႧ ႠႶႠႸႤႬႠ Ⴜ~Ⴀ ႱႠႬႠႧႪႠ----|(ღმერთო დიდებულო) მეფე აფხაზთა (ქართველთა, კახთა და ყოვლისავე საქართველოჲსა გიორგი დაიცევ) ცხოვრებით (?) აღაშენა წმინდა სანათლა(ვი)}}
მოშორებით ზევით:
{{ციტატა|ႣႱ--ႧႢႬ----Ⴀ ႼႪႧႠ Ⴕ: ႵႰႩႱႠ: ႱႨႥ:|დას(აბამი)თგან(თა) წელთა (ს)ქ, ქორონიკონსა: სივ}}
 
==ლიტერატურა==