მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
შიმპანზეთა გონებრივი მონაცემები ძალიან გავს ადამიანისას. ეს განპირობებულია სხვადასხვა ფატქორებით. უნდა აღვნიშნოთ, ადამიანებს და შიმპანზეს სახეობის მაიმუნებს საერთო წინაპარი ჰყავთ, რომლის ისტორიაც 6 მილიონ წელიწადს ითვლის.
 
შიმპანზეები განსაკუთრებული ინტელექტის მქონე პრიმიტებს წარმოადგენენ. მათ აქვთ უნარი ინადირონ, აღიქვან ადამიანის ლაპარკი, რიცხვები, დაამზადონ იარაღები. ასევე შიმპანზეებს შეუძლიათ საკვების მოპოვების სხვადასხვა სტრატეგიების მოფიქრება, დაგეგმარება, რაც მათ გონებრივ განვითარებაზე მეტყველებს. ყოველივე ნათლად მიუთითებს შიმპანზეების ინტელექტზე და ადამიანურ გენებთან მსგავსებას.<ref name=":11">Chimpanzee intelligence. (n.d.). Retrieved July 06, 2016, from <nowiki>http://www.indiana.edu/~origins/teach/A105/lectures/A105L12.html</nowiki></ref>
 
შიმპანზეთა ინტელექტის მნიშვნელოვანი ასპექტია მშენებლობის უნარი, რაც გამოიხატება მათთვის საცხოვრებელი ბუდის (სახლის) შენებაში. აღსანიშნავია, რომ მათ სხვადასხვა იარაღის გამოყენებით შეუძლიათ ააგონ თავიანთი მოსასვენებელი ადგილი რომელსაც გამოიყენებენ დასაძინებლად.<ref>Wrangham, Richard W. (1996). [https://books.google.com/books?id=IzBIHPeE45IC&pg=PA115 ''Chimpanzee cultures'']. Chicago Academy of Sciences, Harvard University Press. pp. 115–125. <nowiki/>[[International Standard Book Number|ISBN]] <nowiki/>[[სპეციალური:BookSources/978-0-674-11663-4|978-0-674-11663-4]].</ref> 1970-იანი წლების ჩანაწერები ცხადყოფს, რომ შიმპანზეთა სახეობის მაიმუნები სამუშაო იარაღებს ქვისგან ამზადებდნენ და მათი გამოყენებით ნადირობდნენ და აგებდნენ "ბუდეებს".<ref>van Lawick-Goodall, Jane. 1970. "Tool-using in Primates and other Vertebrates." Advances in the Study of Behavior, vol. 3, edited by David S. Lehrman, Robert A. Hinde, and Evelyn Shaw. New York: Academic Press.</ref> 
 
შიმპანზეთა ინტელექტის ძალიან საინტერესო ფაქტორია მათი მოხერხებულობის უნარი. ისტორიულად, ცნობილია რომ შიმპანზეებს ადამიანების გაცურებაც კი შეუძლიათ საკმაოდ მარტივად.<ref name=":11" /> მათი მსგავსება ადამიანების მიმართ გამოიხატება ასევე დაავადებების მიღებაშიც. შიმპანზეები, ისევე როგორც ადამიანები, ავადდებიან ერთი და იგივე გრიპებით და ვირუსებით. ყოველივე აღნიშნული კიდევ ერთხელ ნათლად ცხადყოფს მათ მსგავსებას ადამიანებთან.<ref>Researchers Find Human Virus in Chimpanzees. (n.d.). Retrieved July 06, 2016, from <nowiki>http://newswise.com/articles/view/541407/</nowiki></ref>
 
უსაფრთხოება შიმპანზეთა ცხოვრების აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს. მათი გონებრივი შესაძლებლობები მათ აძლევს საშუალებას სტრატეგიული გეგმების დაწყობაში. ასევე მათ აქვთ უნარი თავდაცვითი სისტემების შემუშავების, რაც ასევე მათი ინტელექტუალური მონაცემების სიძლიერეზე მეტყველებს.<ref>Osvath, Mathias (2009-03-10). "Spontaneous planning for future stone throwing by a male chimpanzee". ''Curr. Biol.'' '''19''' (5): R190–1.[[Digital object identifier|doi]]:[[doi:10.1016/j.cub.2009.01.010|10.1016/j.cub.2009.01.010]]. <nowiki/>[[PubMed Identifier|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278627 19278627].</ref>
 
სხვა ცხოველებისაგან განსხვავებით, შიმპანზეები განსაკუთრებული ათვისების უნარით გამოირჩვიან. კერძოდ, მათ დროის მცირე მონაკვეთში შეუძლიათ ადამიანებისაგან ისწავლონ და გაიწვრთნან სხვადასხვა მიმართულებებით. ასვე თამაში და სხვა გასართობი აქტივობები შიმპანზეებს განსაკუთრებულ სიხარულს ანიჭებთ.<ref name=":12" />
 
შიმპანზეებს როგორც უკვე აღვნიშნეთ საკმაოდ განვითარებული ინტელექტუალური მონაცემები გააჩნიათ. ისინი გონებრივ მომწიფებულობას სხვადასხვა ასაკში აღწევენ. ზოგი უფრო სწრაფად ზოგიც კი უფრო ნელა. გარდა თვითშემეცნების და ათვისების უნარისა, მათ გააჩნიათ უნარი ასწავლოს სხვას და მათი გადმოცემის უნარი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი უნარია შიმპანზეთა სახეობის მაიმუნებში.<ref name=":12">Intellect and Emotion | Chimpanzees | Release & Restitution for Chimpanzees. (n.d.). Retrieved July 06, 2016, from <nowiki>http://www.releasechimps.org/chimpanzees/intellect-and-emotion</nowiki></ref>   
<references />
 
25

რედაქტირება