აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

<div style="height:900px; overflow:auto; padding:3px; border:1px solid #aaa;" class="scrollbox">
{{გენეალოგია/დასაწყისი}}
{{გენეალოგია|||||||||ABUSERI|ABUSERI=აბუსერი <br />+950ბალიანდი}}
{{გენეალოგია||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL||GRIGOL=გრიგოლ აბუსერისძე <br />+990}}
{{გენეალოგია||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||IVANE|IVANE=[[ივანე აბუსერისძე]] <br />+1027}}
{{გენეალოგია||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||ABUSER|ABUSER=[[აბუსერ აბუსერისძე]] <br />+1050}}
{{გენეალოგია||||||||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||GRIGOL|||||||GRIGOL=[[გრიგოლ აბუსერისძე]] <br />+1051}}
{{გენეალოგია|||||||,|-|-|^|-|.||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI|||NISIME||NISIME=ნისიმე, <br />დიოფალ-დიოფალი |ABUSERI=აბუსერი <br />+1089}}
{{გენეალოგია||||||GRIGOL||AGUTIN||CUARI||GRIGOL=ერისთავთ-არისთავი <br />გრიგოლ აბუსერისძე <br />+1125 – +1156 <br />და ცოლი ხუაშაჲ|AGUTIN=აგუტინ|CUARI=ცუარი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||ABUSERI||SANANO||ABUSERI=[[აბუსერ აბუსერისძე]] <br />(1156-1184) <br />და ცოლი ბალიანდი||SANANO=სანანო}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||IVANE||GRIGOL||FOTINE||SAGDUXTI||GRIGOL=ერისთავთ-არისთავი <br />[[გრიგოლ აბუსერისძე]] <br />+1203||IVANE=ერისთავთ-ერისთავი <br />[[ივანე აბუსერისძე]] <br />და დიოფალ-დიოფალი ხათუთა (მონაზვნობაში ეკატერინე)||FOTINE= ფოტინე||SAGDUXTI=საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|||||||,|^|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|.|||||}}
{{გენეალოგია||||||TBELI||ABUSERI||VARDAN||VANENI||SAGDUXT||CACA||TBELI=[[ტბელი აბუსერისძე]] <br />+1233<br />ცოლი ბაგულ|ABUSERI=ერისთავთ-ერისთავი აბუსერი აბუსერისძე<br />ცოლი თამარი დიოფალ-დიოფალი<br />ცოლი ვახახი დიოფალ-დიოფალი|VARDAN=ერისთავთ-ერისთავი ვარდან აბუსერისძე<br />ცოლი ნაზი დიოფალ-დიოფალი|VANENI=ვანენი<br />დიოფალ-დიოფალი|SAGDUXT=საგდუხტ|CACA=ცაცა}}